Utviklingshemming, psykisk helse og kvalitetsforbedring i praksis

Videreutdanning

Studiet gir deg kompetanse til å bistå personer med utviklingshemming og psykisk lidelse. Denne gruppen er mer utsatt for å utvikle psykisk lidelse enn andre, men får ofte dårligere oppfølging. Du lærer hvordan du kan bidra til å forbedre praksis.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha en av disse:

  • bachelorgrad innen helse- og sosialfag eller pedagogikk
  • realkompetanse: generell studiekompetanse eller relevant fagbrev og minimum fem års yrkespraksis fra tjenester utdanningen retter seg mot

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden. 

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 2,43.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 5198.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Nasjonale og internasjonale studier viser at mennesker med utviklingshemming er mer utsatt for å utvikle psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse enn befolkningen generelt.

  Mangel på kunnskap hos tjenesteytere både i de kommunale tjenestene og i spesialisthelsetjenesten kan føre til at symptomer på psykisk lidelse misoppfattes og tilskrives personens funksjonshemning. Dette er en viktig del av forklaringen på underrapportering og underdiagnostisering av psykisk lidelse blant personer med utviklingshemming.

  Videreutdanningen består av to emner på tilsammen 30 studiepoeng:

  • Utviklingshemming og psykisk helse
  • Kvalitetsforbedring i praksis innen psykisk helse

  Utdanningen gjennomføres på deltid og er nettbasert med tilbud om hybridundervisning. Det forventes en studieinnsats på ca. 20 timer i uken.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Semesteroversikt og programplan

 • Undervisning

  Undervisningen er hovedsakelig nettbasert, men det vil være enkelte obligatoriske samlinger. Samlingene vil foregå digitalt eller i klasserom. Studentene kan velge om de vil delta digitalt eller fysisk.

 • Karrieremuligheter

  Et mål med studiet er å utdanne yrkesutøvere som bidrar til et helhetlig og tverrfaglig tilbud tilpasset den enkelte bruker, og som kan identifisere lidelser/sykdom slik at personer med utviklingshemning også får tilbud om behandling.

  Denne videreutdanningen er et samarbeid mellom OsloMet og Oslo universitetssykehus, psykiatrisk avdeling for personer med utviklingshemning og autisme.

 • Kostnader

  Studieavgift: 12 000 kroner.

  I tillegg må du betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Når du takker ja til studieplass, forplikter du deg samtidig til å betale studieavgiften.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig leder

Laster inn ...