Utviklingshemming, psykisk helse og kvalitetsforbedring i praksis

Videreutdanning

Få kompetanse til å bistå personer med utviklingshemming og psykisk lidelse og lær hvordan du kan bidra til å forbedre praksis. Gruppen er mer utsatt for å utvikle psykisk lidelse enn andre, men får ofte dårligere oppfølging.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha en av disse:

  • bachelorgrad innen helse- og sosialfag eller pedagogikk
  • realkompetanse: generell studiekompetanse eller relevant fagbrev og minimum fem års yrkespraksis fra tjenester utdanningen retter seg mot

  Du må også ha to års yrkespraksis.

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden. 

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak var poenggrensen 2,43.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 5198.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Nasjonale og internasjonale studier viser at mennesker med utviklingshemming er mer utsatt for å utvikle psykisk lidelse og atferdsforstyrrelse enn befolkningen generelt.

  Mangel på kunnskap hos tjenesteytere både i de kommunale tjenestene og i spesialisthelsetjenesten kan føre til at symptomer på psykisk lidelse misoppfattes og tilskrives personens funksjonshemning.

  Dette er en viktig del av forklaringen på underrapportering og underdiagnostisering av psykisk lidelse blant personer med utviklingshemming.

  Du lærer om 

  • utviklingshemming og psykisk helse
  • kvalitetsforbedring i praksis innen psykisk helse

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  All undervisning er nettbasert. Det er lagt opp til tre til fire samlinger i semesteret, hvor enkelte dager er obligatoriske.

  Forelesninger foregår i sanntid over Zoom, i tillegg til gruppeveiledning og samlinger i plenum.

  Det er også læringsressurser i den digitale plattformen OsloMet benytter.

  Det forventes en studieinnsats på ca. 20 timer i uken.

 • Hva koster det?

  Dette studiet har en studieavgift på 12 000 kroner. Når du takker ja til studieplass, forplikter du deg til å betale studieavgiften.

  Du betaler i tillegg en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Karrieremuligheter

  Et mål med studiet er å utdanne yrkesutøvere som bidrar til et helhetlig og tverrfaglig tilbud tilpasset den enkelte tjenestebruker, og som kan identifisere lidelser/sykdom slik at personer med utviklingshemning også får tilbud om behandling.

  Denne videreutdanningen er et samarbeid mellom OsloMet og Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemming og psykisk helse.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om denne utdanningen, ta kontakt med oss.

Faglig leder

Laster inn ...

Mer om videreutdanninger

 • Etter- og videreutdanning

  Etter- og videreutdanning fra OsloMet gir deg kompetanseløftet du trenger. Vi tilbyr alt fra enkeltemner til en hel grad.