Velferdsteknologi – masternivå

Videreutdanning

Ønsker du å jobbe med velferdsteknologi? Det krever både helsefaglig, teknologisk og pedagogisk kompetanse. Hos oss får du alt i en pakke!

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha bachelorgrad i helsefag, ingeniørfag eller pedagogiske fag.

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden.

  Det gis ett tilleggspoeng for utdanning innen ingeniørfag.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 5896.

  Søknadsfristen er 15. oktober.

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Teknologiske løsninger som skal fremme selvstendighet, aktivitet og samfunnsdeltagelse på brukerens egne premisser kan ikke erstatte menneskelig omsorg, men bidra til at det blir enklere å mestre hverdagen. 

  Studiet vektlegger kompensasjons- og velværeteknologi, trygghets- og sikkerhetsteknologi og teknologi for sosial kontakt.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Det finnes dessverre ingen programplan for VETEK 2023 HØST i systemet.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet kombinerer fellessamlinger på OsloMet med selvstudier og nettbasert studentsamarbeid.

  Begge emnene har to samlinger av fem dagers varighet.

  På samlingene veksles det mellom forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Deler av gruppearbeidet er veiledet.

  Et viktig redskap for læringen er arbeid med praksisrelaterte problemstillinger i tverrfaglige grupper, både på samlingene og i mellomperiodene.

  Undervisningsspråket er i hovedsak norsk, men utenlandske forelesere vil bruke engelsk i sin undervisning.

  I mellomperiodene skal du arbeide selvstendig. Faglærer legger ut skriftlige og praktiske oppgaver på nett for å understøtte selvstudiene.

  Besvarelser kan sendes inn for å få tilbakemelding fra faglærer under forutsetning av at de er levert innen fastsatte frister. Det forventes samarbeid og deltakelse i nettbaserte diskusjoner.

  Det kreves minimum 80 prosent tilstedeværelse på fellessamlinger fordi samlingene har fokus på problemstillinger og temaer som ikke kan læres på egenhånd.

  Kravene til tilstedeværelse må være tilfredsstilt for å fremstille seg til eksamen. Studenten må ha bestått eksamen i det første emnet, VETEK6000, for å kunne delta på det andre, VETEK6100.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Karriere

  Målgruppen er personer med utdanning innen helse-, ingeniør- eller pedagogiske fag som ønsker spesialkompetanse innen velferdsteknologi.

  Studiet skal bidra til å møte behov for økt kompetanse innen sektorovergripende og tverrfaglig teknologisk assistanse rettet mot trygghet, sikkerhet, samfunnsdeltagelse og styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjon.

  For å oppnå selvstendighet, sosial deltakelse og likestilling, er det nødvendig at tjenesteapparatet har kompetanse om teknologiske muligheter, løsninger, grensesnitt mellom menneske, teknologi og miljø.

  Det vil bli en økende etterspørsel etter kompetanse på dette området i kommunene, habiliteringstjenesten, spesialisthelsetjenesten, det spesialpedagogiske støttesystemet og ved hjelpemiddelsentralene.

  Slik kompetanse vil også være viktig for innovasjon og næringsutvikling innen velferdsteknologiområdet.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om denne utdanningen, ta kontakt med oss.

Faglig leder

Laster inn ...

Mer om videreutdanninger

 • Etter- og videreutdanning

  Etter- og videreutdanning fra OsloMet gir deg kompetanseløftet du trenger. Vi tilbyr alt fra enkeltemner til en hel grad.