Norsk som andrespråk

Videreutdanning

Flerkulturelle klasser og minoritetsspråklige elever krever særskilt kompetanse hos lærerne. Studiet gir deg kunnskap, kompetanse og strategier for å undervise i norsk som andrespråk.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse /realkompetanse

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp 
  relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  Når får du svar på søknaden? 

  • 1. mai: Tidlig opptak 
  • 10. juli: Hovedopptak 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 5239

 • Hva lærer du?

  Norsk som andrespråk er for deg som ønsker kompetanse og kunnskap i å tilrettelegge for god, systematisk og tilpasset opplæring i videregående opplæring ved yrkesfaglige og allmennfaglige studieretninger. Studiet kan også være egnet for norsklærere i andre skoleslag.

  Studiet er praksisnært og forskningsbasert, og gjennom studiet vil du få kompetanse i fag og fagdidaktikk om tospråklighet og andrespråkslæring slik at du er i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere norskopplæring for minoritetsspråklige elever etter gjeldende planer og forskrifter.

  Studiet består av to emner:

  • NOR6611 Lesing og læring i en tospråklig kontekst
  • NOR6621 Skriving og tekstkultur

  Hovedområdene i "Læreplan for grunnleggende norsk for språklige minoriteter": Språk og kultur, Lytte og tale, Lese og skrive og Språklæring er sentrale tema i studiet. Det jobbes også med grunnleggende ferdigheter gjennom arbeidsmåter og oppgaver.

  Studieside for Norsk som andrespråk

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Dette er et samlingsbasert deltidsstudium med én- til todagerssamlinger ca. en gang i måneden. Studiet er delt inn i to emner på 15 studiepoeng hver og det undervises i ett emne per semester.

  Undervisning og arbeidskrav

  Undervisningen er variert, har en praktisk tilnærming og bidrar til studentenes faglige og personlige utvikling. Vi bruker ulike arbeids- og undervisningsformer: 

  • Forelesning, dialog, og problembasert læring.
  • Arbeid i grupper.
  • Å gi og motta veiledning individuelt og i gruppe.
  • Individuelt arbeid, litteraturstudier og refleksjoner.
  • Skriftlige oppgaver som logg, rapport, refleksjonsnotat, vurdering av elevtekster og læringsmateriell og didaktiske tilrettelegginger.
  • Arbeid over nett.

  Mellom samlingene gjennomføres forarbeid og etterarbeid, både i grupper og individuelt. 

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Har du noen spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.  

Du kan også nå oss ved å ringe fakultetets infosenter:
67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).