Norsk som andrespråk

Videreutdanning

Flerkulturelle klasser og tospråklige elever krever særskilt kompetanse hos lærerne. Studiet Norsk som andrespråk gjør deg i stand til å utvikle kunnskap og strategier for å undervise tospråklige elever.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

  Poenggrense ved siste opptak

   42,05

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse /realkompetanse

   

 • Hva lærer du?

  Studiet skal øke kompetansen hos lærere som underviser minoritetsspråklige elever i norsk i videregående skole. Kunnskap om tospråklighet og norsk som andrespråk vil gjøre lærerne bedre i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere egen undervisning i et tospråklig perspektiv. 

  Studiet legger også vekt på hvordan ulike undervisnings- og opplæringsformer både skal virke inkluderende og stimulerende for minoritetselever. Teorier blir i størst mulig grad relatert til en praktisk skolehverdag. Bruk av elevmateriell fra egen undervisningspraksis vil være aktuelt.

  Studiet gjennomføres på deltid med én- til todagerssamlinger ca. en gang i måneden. Studiet er delvis nettstøttet.

  Studieside for Norsk som andrespråk

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Semesteroversikt, program- og emneplaner

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester
 • Målgruppe

  Videreutdanningen er primært tilrettelagt for lærere i videregående opplæring med undervisningskompetanse i norsk, allmennfaglige og yrkesfaglige studieretninger.

  Studiet kan også være egnet for norsklærere i andre skoleslag.

 • Kostnader

   

  Semesteravgift(student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema