Norsk som andrespråk

Videreutdanning

Flerkulturelle klasser og tospråklige elever krever særskilt kompetanse hos lærerne. Studiet Norsk som andrespråk gjør deg i stand til å utvikle kunnskap og strategier for å undervise tospråklige elever.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse /realkompetanse

   

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

   

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp 
  relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  •    1. mars: Tidlig opptak  

  •    15. april: Ordinær søknadsfrist. 
      

  Når får du svar på søknaden? 

  •    1. mai: Tidlig opptak 

  •    10. juli: Hovedopptak 


  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

 • Hva lærer du?

  Videreutdanningen er primært tilrettelagt for lærere i videregående opplæring ved yrkesfaglige og allmennfaglige studieretninger. Den kan også være egnet for norsklærere i andre skoleslag.

  Studiet skal øke kompetansen hos lærere som underviser minoritetsspråklige elever i norsk i videregående skole. Kunnskap om tospråklighet og norsk som andrespråk vil gjøre deg bedre i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere egen undervisning i et tospråklig perspektiv. 

  Studiet legger også vekt på hvordan ulike undervisnings- og opplæringsformer både skal virke inkluderende og stimulerende for minoritetselever. Teorier blir i størst mulig grad relatert til en praktisk skolehverdag. Bruk av elevmateriell fra egen undervisningspraksis vil være aktuelt.

  Studieside for Norsk som andrespråk

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet gjennomføres på deltid med én- til todagerssamlinger ca. en gang i måneden. Studiet er delvis nettstøttet.

 • Semesteroversikt, program- og emneplaner

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester
 • Kostnader

   

  Semesteravgift(student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema