Yrkespedagogisk utviklingsarbeid på egen arbeidsplass

Videreutdanning

Studiet vil utvikle din handlingskompetanse innenfor ledelse av utviklings- og endringsarbeid i opplæringsvirksomheter og/eller ulike virksomheter. Du får et teoretisk og praktisk grunnlag for å gjennomføre slike prosesser i skole og/eller arbeidsliv. Studiet tilbys på oppdrag for ulike virksomheter og er ikke åpent for enkelt studenter.

 • Søknadsfrist og opptakskrav

  Søknadsfristen

  Ta kontakt dersom dette er noe for din arbeidsplass.

  Opptakskrav

  Krav til opptak er 3-årig yrkesfaglærerutdanning eller utdanning på bachelorgradsnivå inkludert Praktisk pedagogisk utdanning (PPU)/Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y), eller tilsvarende utdanning og godkjent lærerkompetanse for undervisning i fellesfag eller yrkesfag i yrkesfaglige utdanningsprogram.

  Det skal gjennomføres et yrkespedagogisk utviklingsarbeid i løpet av studiet, det er derfor et krav at studenten er i arbeid under hele studiet.

 • Hva lærer du?

  Målgruppen for studiet er personer som arbeider med yrkesrettet opplæring eller veiledning, ledelse, prosjektledelse eller kvalitetssikring i opplæringsvirksomhet, høgere utdanning, arbeidsmarkedsopplæring og i ulike virksomheter eller bransjer.

  Emnet har hovedfokus mot planlegging, gjennomføring og vurdering av et utviklingsarbeid på egen arbeidsplass. Arbeidet skal inneholde kartlegging av nå-situasjonen med analyse av behov, muligheter og forutsetninger, visjoner og ønskede utviklingsmål.

  Studentene skal forankre utviklingsarbeidet i egen organisasjon, og planlegge og fortløpende vurdere prosessen i samarbeid med kolleger, ledelse og eventuelle eksterne aktører.

  Veiledning, vurdering og informasjon inngår som sentrale elementer i prosessen. Studentgruppens prosjekter og samlede kompetanse vil påvirke emnets innhold. Mål og arbeidskrav i emnet er også styrende for valg av rekkefølge og vektlegging av innholdet i emnet.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Arbeids- og undervisningsformer:

  • fellessamlinger
  • gruppearbeid
  • individuelt arbeid
  • prosjektarbeid på (egen) arbeidsplass
  • gjensidig veiledning og erfaringsdeling
  • handling, opplevelse, observasjon og refleksjon
  • loggskriving

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Administrativt ansvarlig

Laster inn ...