Mer om søknads- og opptaksprosessen

Utfyllende informasjon om søknads- og opptaksprosessen til ph.d.-programmet i Utdanningsvitenskap for lærerutdanning.

Finansiering

For å kunne søke opptak til ph.d.-programmet på LUI må du ha finansiering. For mer informasjon om krav til finansiering, se informasjon om opptak- og finansiering på ansattsidene (ansatt.oslomet.no).

Søknadsprosessen

Det er Doktorgradsutvalget (DGU-LUI) ved fakultetet som behandler søknader om opptak til ph.d.-programmet utdanningsvitenskap for lærerutdanning. Utvalget har møte en gang i måneden. Frist for å levere søknad om opptak til hvert enkelt møte finner du på nettsiden til doktorgradsutvalget. Søknad om opptak sendes til sekretær for DGU-LUI.

Det er utarbeidet en egen mal for prosjektskisse ved LUI (på engelsk) som søker bør benytte.

Søknad om opptak til ph.d.-studiet i utdanningsvitenskap for lærerutdanning (ansatt.oslomet.no).

For søkere med finansiering fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet 

Ansettelse som stipendiat og opptak til ph.d.-programmet er to adskilte søknadsprosesser. Merk at alle som får tilbud om stipendiatstilling på Fakultet LUI vil få dette under forutsetning av at de får opptak på fakultetets doktorgradsprogram. Du får altså ikke startet i stillingen som stipendiat uten at du har fått opptak på programmet. 

Søkere til stipendiatstillinger hos oss vil få egen informasjon om søknadsprosessen for søknad om opptak til ph.d.-programmet. 

Eventuelle ledige stipendiatstillinger ved OsloMet finner du her.

For søkere med finansiering utenfor Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Kandidater som har stipendiatstilling/ph.d.-stipend eller 50 prosent FoU-tid finansiert av et annet fakultet eller institusjon kan også søke opptak til ph.d.-programmet på LUI. Det samme kan søkere som er i prosess for å få offentlig sektor-ph.d. eller nærings-ph.d.-finansiering. 

Søkere med finansiering utenfor Fakultet LUI bes kontakte sekretær for DGU-LUI i god tid før de skal søke opptak på programmet, slik at de kan få detaljert informasjon om søknadsprosessen, tidsfrister, nødvendige vedlegg m.m. 

NB! Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier har innført midlertidig søknads- og opptaksstopp på ph.d.-programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning for eksterne søkere for perioden 1. august 2020 – 31. juli 2022. Med eksterne søkere menes her personer som har finansiering fra andre institusjoner enn OsloMet. Tiltaket avsluttes f.o.m. 1. august 2022 med mindre annet blir bestemt.

Veiledere

Veilederne dine er viktige for ph.d.-prosjektet ditt. I opptaksvedtaket skal hovedveileder og eventuelt også medveileder oppnevnes. Du må dermed komme med forslag til veiledere når du søker om opptak til ph.d.-programmet. Ta kontakt med programansvarlig Kristin Walseth på e-post  for å diskutere veiledere før du sender inn søknaden. Minimum en av veilederne dine skal være ansatt på OsloMet.

Les mer: Om veiledere – for søkere til ph.d.-programmet.

Avgjørelse om opptak til programmet

Avgjørelse om opptak til programmet baseres på en samlet vurdering av søknaden. Opptaket foretas av det lokale doktorgradsutvalget (DGU-LUI) ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Opptaket kan skje med forbehold om finansiering, opptakskapasitet, tilleggsutdanning og immaterialrettslige avtaler.

Opptak formaliseres i en avtale (UHR-avtalen) mellom ph.d.-kandidaten, veilederen og OsloMet, eventuelt også med andre fagmiljøer og institusjoner dersom kandidaten finansieres av andre enn Fakultet LUI. Avtalen regulerer partenes gjensidige rettigheter og forpliktelser for avtaleperioden. 

Ph.d.-kandidater som får innvilget søknad om opptak vil knyttes til et forskningsmiljø på relevant fagområde.

Søknad om opptak til ph.d.-programmet eller eventuelle spørsmål sendes på e-post til sekretær for DGU-LUI.

Kontaktpersoner

Sekretær for DGU-LUI

    Laster inn ...

    Programansvarlig

      Laster inn ...