Økonomi og ledelse

Årsstudium

Studiet gir ettertraktet kompetanse i økonomisk-administrative fag som bedriftsøkonomi, ledelse, juss og markedsføring.

 • Studiestart

  Informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du på studiestartsiden for økonomi og ledelse (student.oslomet.no).

  NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede timeplan etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student.

  For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no) etter at du har mottatt brukernavn og pinkode i august.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse for økonomi og ledelsesfag.

  Søknadsfrist:

  • 20. april kl. 14.00: Ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkergrupper (se samordnaopptak.no)

  Poenggrense ved siste opptak

  • Ordinær kvote: 60 (heltid), 61,8 (deltid)
  • Kvote for førstegangsvitnemål: 52,1 (heltid), 46,5 (deltid)

  Søk med studiekode

  • 215 162 (heltid)
  • 215 253 (deltid)
 • Hva lærer du?

  I årsstudiet kan du velge mellom emner som organisasjon, bedriftsøkonomi I m/IKT og bedriftsøkonomi II, samfunnsøkonomi, forretningsjuss, ledelse, markedsføring og entreprenørskap.

  På årsstudiet i økonomi og ledelse undervises det i emner som er ment å danne basis for videre læring i det praktiske liv. Formålet med årsstudiet er å gi en innføring i økonomisk-administrative fag for ulike søkergrupper.

  Alle emnene er på ti studiepoeng, og du må velge seks av disse. Lenger ned på siden finner du en oversikt over hvilket semester emnene tilbys. Vi anbefaler å velge Bedriftsøkonomi I med IKT før Bedriftsøkonomi II. Det er også en fordel å ta kurset Organisasjon før Ledelse.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Hvordan foregår undervisningen

  På deltidsstudiet har du to år på å fullføre de seks emnene, og det er lagt opp slik at du kan kombinere det med jobb. Du velger selv hvor mange emner du ønsker å ta per semester, men du må ta minst ett emne i semesteret for å beholde studieretten.

  Hvert emne har normalt en halv forelesningsdag i uka, så om du eksempelvis velger å ta to emner i halvåret, vil du normalt ha to forelesninger i uka. Forelesningene går på dagtid.

  I emnebeskrivelsen i programplanen finner du informasjon om obligatoriske aktiviteter som må være godkjent for å kunne ta eksamen. Ellers er det ikke obligatorisk fremmøte i forelesningene, men vi anbefaler sterkt å møte opp.

 • Hva koster det?

 • Hva kan du jobbe som

  Årstudiet passer for deg som ønsker en generell innføring i økonomi og administrasjon, men som ikke ønsker å ta et treårig bachelorstudium.

  Gjennom studiet skal du også få forståelse for hva som kreves for å etablere og drive egen virksomhet.

  Studiet gir mulighet for arbeid med økonomisk-administrative oppgaver. I kombinasjon med en rekke universitets- og høgskoleutdanninger gir utdanningen faglig grunnlag for å gå inn i mellomleder- og lederstillinger.

 • Videre studiemuligheter

 • Spesielle hensyn

  Du kan søke fritak for eksamen eller prøve hvis du har bestått en tilsvarende eksamen tidligere (student.oslomet.no).

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om utdanningen, kontakt oss gjennom vårt kontaktskjema.