English version

Søknads- og opptaksinformasjon for ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap

Informasjon om søknads- og opptaksprosessen til ph.d.-programmene i ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap ved Fakultet for samfunnsvitenskap

Finansiering

For å kunne søke opptak til ph.d.-programmene på SAM må du ha finansiering. For mer informasjon om krav til finansiering, se informasjon om opptak- og finansiering på ansattsidene (ansatt.oslomet.no).

Søknadsprosessen

Her finner du søknadsmal for opptak (ansatt.oslomet.no).
Her finner du mal for prosjektskisse.

Det er Doktorgradsutvalget (DGU) ved fakultetet som behandler søknader om opptak til ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap. Programmet har fire studieretninger. Avgjørelse om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden, med forbehold om finansiering, opptakskapasitet, tilleggsutdanning og immaterialrettslige avtaler

Opptak til enkeltemner

Emnene tilbys primært ph.d.-kandidater.

Nødvendig vedlegg som lastes inn i Søknadsweb er: