Marthe snakker med hendene

Marthe står foran kameraene i et studio på NRK.

Bachelor i tegnspråk og tolking

Med en bachelor i tegnspråk og tolking lærer du tolking til og fra norsk tegnspråk, tolking til tegn som støtte for munnavlesning, tolking i ledsaging for kombinert syns- og hørselshemmede, i tillegg til skrivetolking. Studiet gjør deg kvalifisert til å jobbe som faglært tolk.

Kjente dagsrevyfjes passerer i bakgrunnen. Veggene er dekket med store skjermer som viser nyhetsklipp fra inn- og utland. På tegnspråkdesken er det en sak om Norwegian som er tema. Tegnspråktolk Marthe Ødegård Olsen og journalist Remi Horgar bruker både hender og stemme når de diskuterer hvordan man egentlig sier Norwegian på tegnspråk.

– Det er Norwegian, sier Horgar, og former høyre hånd til en V som han drar ut fra nesa.

– Er det Norwegian? Det er jo egentlig en ulv, svarer Olsen.

– Det er fordi Norwegian-flyene er røde på tuppen, forklarer Horgar.

Hver mandag er dette Olsens arbeidssted, som tilgjengelig tolk for Tegnspråknytt-redaksjonen. Hun tolker blant andre mellom teknikeren, vaktsjefen og programleder Petter Noddeland, som er døv.

Du får tilgang til så utrolig mange steder og mennesker du ellers ikke ville møtt. Du kan være på Stortinget den ene dagen og på konfirmasjonsleir i skogen den neste – Tegnspråktolk Marthe Ødegård Olsen

Ingen dager er like

Det er vanskelig for å beskrive en gjennomsnittlig arbeidsuke. Som ansatt i Tolketjenesten for Oslo og Akershus kan hverdagen inneholde alt fra gudstjenester, politiavhør og barseltreff til legetimer og doktorgradsdisputaser.

– Ingen dager er like. Selv om du noen ganger befinner deg på samme sted, er det aldri noen som sier det samme to dager på rad. Det er også det vanskeligste med jobben, forteller Olsen.

Hun understreker at det er viktig å forberede seg. Skal hun tolke en seremoni, må hun sette seg inn i hva den består av. Skal hun tolke forelesninger, leser hun seg opp på fagterminologi. Når hun begynner arbeidsdagen her i NRK, oppdaterer hun seg på nyhetsbildet.

Jobbmuligheter

En tolk kan være fast ansatt, for eksempel hos tolketjenesten, eller jobbe som frilanstolk. Tolkene er aktuelle for alt fra fester, seminarer og begravelser til klasseromundervisning, legebesøk og reiser.

Et menneskelig mellomledd

Tolken sitter på en kontorstol mellom journalisten og programlederen. Hun er mellomleddet som egentlig ikke er til stede, men som likevel skal sørge for at alle forstår hverandre. Olsen oversetter fra tegnspråk til stemme og tilbake igjen. Hun lytter mens hun former ord med både hender og munn på en gang.

– Noe av det beste med yrket er at du får tilgang på så utrolig mange steder og mennesker du ellers ikke ville møtt. Du kan være på Stortinget den ene dagen og på konfirmasjonsleir i skogen den neste. Og så er du plutselig i Holmenkollen og så er du på babysvømming, sier Olsen.

Rask og kreativ

– Tolkejobben passer for folk som klarer å leve utenfor A4-hverdagen, og som har lyst til å jobbe med mennesker. Det er en fordel at du har interesse for språk og oversettelse. Dessuten må du være kreativ og finne løsninger på oversettelser som tilsvarer det som blir sagt. Det skal være like slående eller morsomt på tegnspråk som i tale, og det er en utfordring når alt skjer i løpet av noen sekunder.

Tolken, som for øyeblikket har tatt studiepermisjon for å ta en master i retorikk og språklig kommunikasjon, syns noe av det beste med tegnspråk er å kunne leke med språket.

– Tegnspråk er et morsomt språk å bruke. Det er veldig visuelt, fastslår Olsen. 

Opprinnelig publisert på hioa.no/24_7 den 21. februar 2017.