Helene hadde praksis blant unge flyktninger i Athen

Portrett av Helene Mjømen

– Jeg har alltid visst at jeg ville jobbe med mennesker. Jeg vurderte sykepleierutdanning, men likte godt at sosialt arbeid også har et samfunnsfaglig perspektiv. Det er en bred utdannelse som ikke låser deg til et spesielt yrke, men gir mange valgmuligheter, sier Helene, som blir ferdig med sin bachelorgrad våren 2022.

Sosialarbeider for barn på flukt

Egentlig hadde hun lyst til å ha praksis utenfor Europa, for eksempel i India, men på grunn av pandemien ble dette vanskelig å få gjennomført.

I stedet fikk hun mulighet til å dra på praksisopphold i den greske hovedstaden Athen, der hun jobbet i et flyktningehjem for enslige mindreårige.

Barna var i alderen seks til tolv år, og mange hadde opplevd mye tøft og hadde traumer som ikke var bearbeidet.

– De hadde kommet som flyktninger fra blant annet Syria, Afghanistan og Pakistan, mange med båt over Middelhavet. Min jobb var å gjøre ulike aktiviteter sammen med dem, følge dem til skolen og snakke med dem. Flere av barna var frustrerte fordi de snakket dårlig engelsk, forteller Helene.

Hun bidro til å organisere engelskopplæring for barna, noe de uttrykte at de likte.

– Jeg er også veldig glad i å tegne, og det var en vei inn til å kommunisere med dem, forteller Helene.

Portrett av Helene

Søkte gjennom Sosialarbeidere uten grenser

Barna hadde en innviklet foreldresituasjon, og en av de viktige og krevende jobbene de ansatte jobbet med, var å få ordnet opp i dette.

– Noen foreldre var døde, noen hadde foreldre i andre land og ventet på familiegjenforening og enkelte var i Hellas, men kunne av personlige grunner ikke ta vare på dem.

Helene synes hun lærte veldig mye av praksisoppholdet på 14 uker, både faglig og om seg selv.

– I flyktninghjemmet jobbet vi for en frivillig organisasjon, «The Home Project». Det var mange andre faggrupper involvert, blant annet lege, psykolog, advokat, lærer og flere frivillige som jobbet som «care-takers», sier Helene, som forteller at de søkte gjennom Sosialarbeidere uten grenser.

Ordnet bolig på Airbnb

De var som nevnt en gruppe på sju studenter fra OsloMet som reiste sammen til Athen. De fikk litt støtte fra Erasmus+, men måtte også betale en del selv.

– Bolig valgte vi å løse ved å leie på Airbnb. Da kunne vi bo sammen, det føltes veldig trygt og greit, sier Helene.

Som ferdig utdannet sosionom ser hun for seg ulike jobbmuligheter. Hun kan absolutt tenke seg å jobbe i Nav, der det er stort behov for sosionomer, eller for eksempel som sosionom i skolen.

– Oppholdet i Athen åpnet øynene mine for at det kan være veldig interessant å jobbe med flyktninger, eller med u-hjelp, sier hun.

Helene og Natalie snakker sammen om studiene.

Helene Nord Mjømen og Natalie Rekedal Holbrook blir ferdige med sin bachelorgrad i sosialt arbeid ved OsloMet våren 2022.

Studium med stor bredde

Helenes medstudent Natalie Rekedal Holbrook (23) hadde også et ønske om å jobbe med mennesker, men var som mange andre usikker på hvilket studium hun skulle søke seg inn på etter videregående skole.

– Det jeg syntes virket mest interessant med sosialt arbeid, var at det leder mot et veldig bredt spekter av yrker. Gjennom studiet har vi vært gjennom en stor bredde av fag – som psykologi, sosiologi, politikk og jus. Jeg liker også verdisynet på studiet, det samsvarer med det menneskesynet jeg selv har, sier Natalie.

Noe hun synes var spesielt lærerikt var den kritiske refleksjonen rundt makt og maktstrukturer i samfunnet – og også den makten du har i egenskap av å være sosialarbeider.

– Jeg lærte at jeg ikke skal være redd for å stå opp for andre, forteller hun.

Portrett av en smilende Natalie som sitter ved et bord.

Å jobbe med mennesker var en viktig årsak til at Natalie Rekedal Holbrook valgte å studere sosialt arbeid. Hun har allerede fått jobb som saksbehandler hos Nav.

Har fått fast jobb i Nav

Hun har hatt praksisperioder i Nav og på ungdomsklubb, samt at hun var med på et prosjektarbeid for Kirkens bymisjon.

– Vi var en gruppe studenter som jobbet som frivillige i vaskeriet, der folk som ikke har egen bolig kunne komme innom for å vaske klær. Vi organiserte også en klesinnsamling og lagde en pop-up-butikk med brukte klær, forteller hun.

Nå som studiet går mot slutten har hun allerede sikret seg jobb som saksbehandler i Nav, der hun som nevnt også hadde praksis.

– Jeg skal jobbe med økonomisk sosialhjelp rettet mot ungdom. Jeg starter i en deltidsstilling, som går over til en heltidsstilling når jeg er ferdig med studiet, sier Natalie.

I starten av studiet var det ikke akkurat Nav hun så for seg som drømmejobben, men hun har endret mening underveis.

Natalie mener at det viktigste for å bli en god sosialarbeider er at du er glad i å jobbe med mennesker.

– Etter å ha fått litt arbeidserfaring kan det hende at jeg tar en master. Jeg har blant annet sett på muligheten til å videreutdanne meg til å bli klinisk sosionom, sier hun.

Portrett av Natalie Rekedal Holbrook.

Les flere studenthistorier

Tre studenter sitter rundt en PC. Gutten i midten peker på skjermen mens hans snakker.
Ti tips til deg som er usikker på hvilken utdanning du skal ta

Er du usikker? Da bør du gjøre som en student, finne frem penn og papir og gå systematisk til verks. På den måten blir det lettere å finne fordeler og ulemper ved de ulike mulighetene du vurderer.

Tre studenter går sammen og ler og smiler ute i en park. Bakken er dekket av gule og oransje blader.
Det beste med studentlivet er mye frihet

Magnus gir studentlivet en sekser på terningen, mens Simay og Ploy begge triller en sterk femmer. Møt tre som tryna litt i begynnelsen, men som fikk fin kontroll på studiehverdagen.