Gjennom studiet i skolerettet utdanningsvitenskap blir Ida mer trygg i lærerrollen

Portrettbilde av Ida som sitter inne i en lekestue.

Etter flere år som lærer på ulike barneskoler i Oslo, valgte Ida Neuenkirchen å søke seg inn på masterstudiet i skolerettet utdanningsvitenskap ved OsloMet. Denne utdanningen skal styrke den faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetansen til lærere som allerede har grunnskolelærerutdanning eller tilsvarende på plass.

– Jeg har arbeidserfaring fra skoler i ulike områder i Oslo, flere av dem med en sammensatt elevgruppe. Jeg opplevde at det var store forskjeller, og som lærer følte jeg ofte at jeg kom litt til kort med å klare og hjelpe elevene til å lære. Jeg synes læreryrket er verdens flotteste yrke, men jeg hadde lyst til å ta mer utdanning for å bli tryggere i lærerrollen, forteller hun.

Store forskjeller i Oslo

Ida var i det siste kullet som fullførte allmennlærerutdanningen ved OsloMet i 2012. Etter det har hun jobbet som lærer på tre ulike skoler i Oslo.

– Som lærer på det ene stedet var det mye annet enn selve undervisningen som tok oppmerksomhet. Det var mye atferdsproblemer, og jeg opplevde at elevene fikk lite utbytte av undervisningen, sammenlignet med da jeg jobbet på en annen kant av byen. Jeg synes dette er veldig urettferdig for elevene, og ønsket mer utdanning for å være bedre rustet til å gi dem den undervisningen de fortjener, sier hun.

Ida henger i et klatrestativ og smiler til fotografen.

Ida har i hovedsak undervist elever i 1. til 5. klasse. Hun har valgt å si opp jobben for å kunne satse for fullt på masterstudiet.

– Etter å ha vært ute i arbeidslivet noen år setter jeg pris på studietiden og det er gøy å lære mer, forteller hun.

Skriver master om danning

Ida er nå i gang med å skrive masteroppgave om temaet danning i skolen.
– Danning er det overordnede målet med skolen. Som lærer er det fort gjort å fokusere kun på de ulike kompetansemålene i læreplanen, men det er jo danning som er det viktigste. Det å kunne være med å forme barn er det aller mest spennende og givende med å være lærer – men da må vi også ha mer tid til hver enkelt elev, understreker hun.

Gjennom masterstudiet får hun kompetanse til for eksempel å jobbe som veileder, eller med skoleledelse. Ida har imidlertid en drøm om å bli forsker.

Portrettbilde av Ida Neuenkirchen

Master i skolerettet utdanningsvitenskap

Studiet er rettet mot grunnopplæringen og skal styrke faglig, fagdidaktisk og pedagogisk kompetanse for arbeid i skolen. Det er et heltidsstudium over to år.

Studentene velger fordypning i skolefag, pedagogikk, begynneropplæring, tegnspråk eller utdanningsledelse.

Ida mener studiet passer godt for lærere som ønsker å lære mer om skoleutvikling og hvordan de selv kan bidra til dette. For det å drive skole handler om så mye mer enn det som skjer i klasserommet.

God delingskultur

På grunn av covid-19-situasjonen har mye av undervisningen foregått digitalt, men det har likevel vært et godt samarbeid mellom studentene som tar skolerettet utdanningsvitenskap, ifølge Ida.

– Det er naturligvis bra å kunne møte de andre i klassen, men samtidig har det gått veldig greit med digital undervisning også. Jeg har lært meg en helt ny studieteknikk, og fordelen med å jobbe digitalt er at man har lettere tilgang til ulike digitale kilder, sier hun.

Studentene har hatt godt samarbeid og dialog selv om de ikke har møttes så ofte, med en god delingskultur. Spesielt i forbindelse med eksamen har de støttet hverandre.

Ida står oppe på en balkong og kikker ned mot fotografen.

Lærer Ida Neuenkirchen er fulltidsstudent, småbarnsmor og har dessuten kastet seg inn i studentpolitikken.

Ida kombinerer studiene med familieliv med to små barn, og hun synes det har gått veldig å greit å være student samtidig som hun er småbarnsmor.  – Jeg har blitt ganske flink til å jobbe fokusert i den tiden jeg har til rådighet, sier hun.

Hun er også engasjert i studentpolitikken, som leder av studentenes fakultetsråd.

– Det å begynne å studere på OsloMet igjen, var som å komme hjem. Flere av faglærerne hadde jeg også da jeg tok allmennlærerutdanningen. Selv om jeg hadde et annet studiested som førstevalg, er jeg veldig fornøyd med at det ble OsloMet, sier Ida. 

Les flere studenthistorier

Maren står med armene i kort og lener seg mot en murvegg. Hun smiler.
Klar for yrkeslivet med kunnskap i bagasjen

Med en fullført mastergrad i skolerettet utdanningsvitenskap, venter et helt nytt kapittel for Maren Elisabeth Norløff.

Barnehagelærerstudent sitter på huk ved siden av et barn i parkdress og peker mot noe utenfor bildet.
80 prosent av studentene våre får fast jobb etter studiene

Tre år etter fullført utdanning, får 80 prosent av studentene fra OsloMet fast stilling.

Tavle med noter
Hvorfor bli lærer?

Fem studenter forteller om læreryrket.

Publisert: 22.12.2021 | Bjørnhild Fjeld