Vil være med på den digitale utviklingen

Helene Pedersen Moen står ute og ser inn i kameraet og smiler

Arkivvitenskap dreier seg om måten man behandler ulik data og dokumentasjon på. Det er nødvendig at denne blir behandlet sånn at integriteten opprettholdes. Dette er igjen viktig for å styrke tilliten vi som borgere har til det offentlige.

Maruan i profil smiler til journalisten

Fokus på digitale ferdigheter

Helene Pedersen Moen som sittende på en sofa mens hun jobber på en laptop på bordet foran.

Foto: Mattias Müller

-    Mange tror at arkivarer står nede i en støvete kjeller og sorterer papirer. Men det er ikke tilfellet. Studiet er mer fremtidsrettet enn som så. Det er et mye større fokus på digital arkivdanning og man får blant annet tekniske ferdigheter til å jobbe med digitale arkivsystemer og databaser.

Systematisk sans er en fordel

bilde av PC-skjerm med kode

Foto: Mattias Müller

Studiet er for deg som har interesse for digital utvikling og liker å sette ting i system. Etter studiene finnes det mange muligheter. Du kan jobbe i offentlige og private virksomheter, kommune eller departement. 

- Jeg er systematisk anlagt og liker å ha orden. Man må nok ha en systematisk sans for å jobbe med dette. Og en interesse for teknologi. 

Fremtidsrettet og variert

På studiet får man tekniske og analytiske ferdigheter samtidig som man utforsker både etiske og rettslige spørsmål knyttet til håndtering av informasjon og data. 

Fire studenter som sitter i en forelesningssal med bærbare pc-er

Foto: Mattias Müller

-  Vi får en god blanding av teori og praktiske case-arbeider hvor vi ser på ulike dokumentasjonshåndteringsstrategier. I tillegg får vi stadig invitasjoner til å bli med på eksterne konferanser hvor det diskuteres dagsaktuelle temaer. Der ser vi at det vi lærer ofte samstemmer med det de snakker om ute i fagmiljøet.