Vil være med på den digitale utviklingen

Helene Pedersen Moen står ute og ser inn i kameraet og smiler

Arkivvitenskap dreier seg om måten man behandler ulik data og dokumentasjon på. Det er nødvendig at denne blir behandlet sånn at integriteten opprettholdes. Dette er igjen viktig for å styrke tilliten vi som borgere har til det offentlige.

- Mange tror at arkivarer står nede i en støvete kjeller og sorterer papirer. Men det er ikke tilfellet. Studiet er mer fremtidsrettet enn som så. Det er et mye større fokus på digital arkivdanning og man får blant annet tekniske ferdigheter til å jobbe med digitale arkivsystemer og databaser. 

Helene og medstudenter i en undervisningstime.

Systematisk sans er en fordel

Studiet er for deg som har interesse for digital utvikling og liker å sette ting i system. Etter studiene finnes det mange muligheter. Du kan jobbe i offentlige og private virksomheter, kommune eller departement. 

- Jeg er systematisk anlagt og liker å ha orden. Man må nok ha en systematisk sans for å jobbe med dette. Og en interesse for teknologi. 

På studiet får man tekniske og analytiske ferdigheter samtidig som man utforsker både etiske og rettslige spørsmål knyttet til håndtering av informasjon og data.

-  Vi får en god blanding av teori og praktiske case-arbeider hvor vi ser på ulike dokumentasjonshåndteringsstrategier. I tillegg får vi stadig invitasjoner til å bli med på eksterne konferanser hvor det diskuteres dagsaktuelle temaer. Der ser vi at det vi lærer ofte samstemmer med det de snakker om ute i fagmiljøet.

Helene sitter i forelesningssalen sammen med tre andre studenter.

Studenthistorier

Fabrizio Palumbo står foran en skjerm med Python-programmeringssrpåk.
Kva skal journalistar med kunstig intelligens?

Vidareutdanningar innan datajournalistikk skal gi journalistar verktøya dei treng til å behandle store datasett og sjå dei store samanhengane.

Journaliststudent Abdirahman Hassan lener seg på et rekkverk i Telthusbakken.
Ble fast ansatt som journalist før endt studium

Abdirahman Hassan rakk ikke å bli ferdig med bachelorgraden i journalistikk før Aftenposten tilbød ham fast stilling.

Spesialbibliotekar Ida Rosenkilde holder i noen bøker inne i et bibliotek.
– Jeg tok en utdanning som gir meg fleksibilitet i arbeidslivet

En bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap ga Oda en utdanning der hun fikk jobbe med mennesker, teknologi og kultur.