Digitale presentasjoner og informasjonsarkitektur

Videreutdanning

I dette emnet jobber du med å utvikle enkle nettsider som skal formidle innhold til bestemte målgrupper. Du vil også bli introdusert for infografikk.

 • Studiestart

  Mer informasjon om program, timeplaner, pensum, fadderuker og mye mer finner du ved å søke opp ditt studium på studentsidene våre (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3552.

  Søknadsfristen er 15. oktober.

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Målgruppe

  Studietilbudet er egnet for alle som vil bli bedre til å jobbe med digital visuell produksjon.

  Emnet retter seg mot søkere med teknisk-, kunstnerisk- eller kulturbakgrunn som ønsker kompetanse i digital visuell kommunikasjon, som for eksempel informasjonsmedarbeidere, bibliotekarer, kulturarbeidere, lærere i grunnskole og videregående skole, høgskole og universitet, illustratører og kunstnere.

  Emnet er nyttig for medierelevant arbeid i offentlig og privat sektor.

 • Hva lærer du?

  I emnet får du kunnskap om og ferdigheter i verktøy for utforming av brukerorientert design for internett. Temaer som tas opp er informasjonsarkitektur, grafisk design for skjerm, universell utforming og brukerorientert design.

  I tillegg vil du lære å omforme kompleks informasjon for digital formidling gjennom informasjonsgrafikk, illustrasjoner, fotografier og/eller filmsekvenser.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen vil foregå på kveldstid en dag i uka. Undervisningen vil være en blanding av fysisk og digital undervisning, men det er mulig å ta studiet heldigitalt for de som vil.

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

  Du må regne med utgifter til Adobe-pakken.

  Kompetanse for kvalitet:
  Lærere som ønsker å ta videreutdanning, kan søke om stipend eller vikarmidler via Utdanningsdirektoratet som en del av satsingen Kompetanse for kvalitet (udir.no).

  For å søke vikar- eller stipendordning fra Udir for å ta dette studiet, må du registrere søknaden din i søknadssystemet på Udir sine nettsider i perioden 1. februar – 1. mars.

  I søknadssystemet velger du «andre studietilbud». «Andre studietilbud» er ordinære videreutdanningstilbud som universiteter og høgskoler tilbyr, men som ikke står i Udirs studiekatalog. Man kan søke om å få de samme betingelsene med vikar- eller stipendordning for å ta «andre studietilbud». 

  NB! Du må i tillegg søke opptak til studiet direkte til OsloMet innen søknadsfristen som gjelder for studiet. Se informasjon lenger opp på denne nettsiden.  

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontakt oss på epost