Filmkunst 2 – dokumentar fordypning

Halvårsstudium - Videreutdanning

Dette er andre del av OsloMets filmutdanning innen regi. Du fordyper deg i produksjon av kreativ og personlig dokumentarfilm.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Opptakskravet er emnet FILM6100 Filmkunst 1 – dokumentar eller tilsvarende utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå, innen drama og teaterkommunikasjon, kunst, film, eller dokumentert tilsvarende realkompetanse.

  Regikonsept og synopsis/manus for en kort film basert på en personlig opplevelse.

  Regikonseptet og synopsis/manus må være godkjent før endelig opptak til studiet. Regikonsept og synopsis/manus vurderes på grunnlag av den filmiske og visuelle tenkning som ligger til grunn, synliggjort dramaturgisk forståelse samt i hvilken grad personlig erfaring anvendes. Synopsis skal beskrive i sammendrag det vi ser og hører i en endelig film, basert på en personlig og selvopplevd betydelig opplevelse eller stemning. Det kan være en problemstilling knyttet til opplevelsen. Det kan også være noe jeg ikke forstår intellektuelt, men likevel setter pris på eller frykter. Det er din opplevelse, og du bør oppleve selv at det er noe interessant ved den. Synopsis vil inneholde enkle beskrivelser av bildeforløp, karakterbeskrivelser og hendelser, gjerne lydbilder. Det er ingen begrensninger i format eller teknisk og fortellermessig annet enn at den endelige filmen som skisseres ikke benytter skuespillere. Helst 3, maks 5 sider. Om du leverer et utkast til manus bør det ikke være på mer en 15 sider maks.

  Skriftlig regikonsept vedlegges synopsis eller manus. Det tar utgangspunkt i synopsis/manus og er en beskrivelse av filmisk tilnærming i prosjektet. Her kan du for eksempel beskrive forslag til visuell og lydmessig behandling, dramaturgi og fortellerstrategi, bruk av location, fremstilling og behandling av karakterer, gjennomførbarhet osv.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her  

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

  Søk med studiekode

  215 3213

 • Om studiet

  Studiet bygger videre på dine erfaringer fra filmkunst 1. Du vil ha regiansvar på minst tre filmer i løpet av året. Du får anledning til å utvikle din visuelle formidlingskompetanse og kunstneriske egenart gjennom studiet.

  Siden du vil være del av en liten gruppe, er mye av undervisningen basert på dine og de andres egne, selvvalgte prosjekter som deles i gruppesamlingene. Det vil være personlig veiledning knyttet til prosjekter. Profesjonelt utstyr er tilgjengelig for opptak og etterarbeid.

  Undervisningen foregår i samlinger knyttet til helger og noen kvelder. Du må regne med mye egeninnsats.

  Det blir en intensiv arbeidsperiode med etterarbeid på vårparten knyttet til eksamensfilmen.

  Innhold:

  • Filmhistorie med fokus på kunstnerisk og personlig film
  • Utforsking av personlig erfaring som utgangspunkt for filmproduksjon
  • Kunstfilosofi, cinematurgi, etikk og estetikk
  • Narrative strategier i idé- og manusutvikling
  • Bilde og lyd som dramaturgiske elementer
  • Teknisk innføring i bruk av kamera, lyd, lys og redigeringsverktøy
  • Filmskisser og øvelser
  • Produksjon av kunstnerisk og personlig film
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

  Eventuell materiellavgift kommer i tillegg.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

Faglig leder

Laster inn ...
Filmstudenter fyller lerretet på Nordic/Docs

Filmkunststudentene fra OsloMet er sterkt representert når dokumentarfilmfestivalen i Fredrikstad arrangeres denne uka.

En gruppe filmkunststudenter sitter i en trapp/et auditorium på Nordic Docs sammen med lærer Jon Jerstad.