Tre studenter med masker som deltar i en forestilling. Alle tre har halvmasker.

Maskespill

Halvårsstudium - Videreutdanning

Med halvårsstudiet i maskespill, videreutvikler du din faglig-pedagogisk profesjonalitet i drama og teaterfaget.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du 

  Anbefalte forkunnskaper: 90 studiepoeng innen drama-/teaterfag.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 1414.

  Søknadsfristen er 15. oktober.

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Studiet består av hovedområdene produksjon og spill med masker samt fagteori. Fagdidaktikk inngår i alle hovedområdene.

  Maskespill er organisert som et heltidsstudium på dagtid, og er svært intensivt og arbeidskrevende. Studiet er prosessorientert og bygger på studentenes egenaktivitet både praktisk og teoretisk. En stor del av opplæringen består av praktiske arbeidsøkter med maskeproduksjon, maskespill og det dramapedagogiske opplegget.

  Studiet innebærer kontinuerlig trening i spill med ulike typer masker. Studentene skal utarbeide en skriftlig dokumentasjon i form av en prosjektrapport. Studentene skal også produsere visninger med ulike typer masker. Undervisningsspråket vil være engelsk dersom internasjonale studenter tildeles studieplass og følger undervisningen.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

  Eventuell materiellavgift kommer i tillegg.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester
 • Videre studiemuligheter

  Studiet kan inngå i en bachelorgrad.

Faglig leder

Laster inn ...
Anna sitter på gulvet med maske og ser på en ball med briller
– Det er fascinerende å se hva masker gjør med oss

For Anna Renolen var det kjærlighet ved første blikk da hun ble kjent med maskespill på drama- og teaterkommunikasjon.