Så mye koster barna deg i ulike livsfaser

Illustrasjonsbilde av familie som er ute og handler.

Det kan fort koste 30.000 kroner i måneden å drifte en familie på fire, ifølge SIFOs referansebudsjett. Men når i livsløpet koster egentlig barna oss mest? Er det når vi har flere barnehagebarn, skolebarn eller når barna snart flytter ut?  

Dyrest i småskolen 

– Barna er dyrest når de er sju til ni år, ifølge referansebudsjettet. Hovedårsaken til det er utgiftene til heldagsplass i AKS eller SFO, forteller SIFO-forsker Marthe Hårvik Austgulen ved OsloMet.  

Hun er en av forskerne som har ansvar for SIFOs referansebudsjett. Det gir et anslag for hvor mye det koster å leve på et rimelig nivå i Norge. Budsjettet og kalkulatoren kan brukes som et hjelpemiddel til å sette opp et budsjett for familien.  

Portettbilde av forskeren.

SIFO-forsker Marthe Hårvik Austgulen ved OsloMet. Foto: Eivind Røhne / OsloMet

Hvis du er en familie på fire med to barn i småskolealder og en bensin- eller dieselbil, vil du ifølge referansebudsjettet kunne ha et totalt månedlig forbruk på 31.808 kroner. Det er vel og merke hvis begge barna har heldagsplass på SFO eller AKS.  

SIFOs referansebudsjett

SIFOs referansebudsjett viser vanlige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Det kan vise kostnadene ved et akseptabelt forbruksnivå for ulike typer familier og enslige. Med et akseptabelt forbruksnivå menes et forbruk som kan godtas av folk flest.

Utgangspunktet for budsjettet er hvilke behov personer har, og hva de trenger av varer og tjenester.

Budsjettet omfatter både vanlige løpende utgifter til mat, klær, hygieneartikler og lignende og utgifter til sjeldnere innkjøp av varige forbruksgjenstander som blant annet møbler og elektronisk utstyr.

Stordriftseffekter, det vil si at flere personer bruker den samme forbruksgjenstanden, er tatt med i budsjettet. Kalkulatoren beregner en stordriftseffekt på 20 prosent for utgifter i parfamilier med to eller flere barn. For hushold med én voksen beregnes stordriftseffekten fra det fjerde barnet.

Dette er mer enn du bruker både når du har barnehagebarn, ungdomsskolebarn og barn på videregående.  

Det koster å være gravid 

Den eneste andre livsfasen som er nesten like dyr som småskolealderen, er når du allerede har et barnehagebarn og er gravid med nummer to. Da kan familien ha et totalt månedlig forbruk på 31.095 kroner, ifølge referansebudsjettet.  

– Det som trekker opp kostnadene her er at det er lagt inn utgifter til det vi tenker at et barn trenger fra det er født. Det kan for eksempel være vogn, seng og annet utstyr, sier Austgulen.  

Det har også noe å si på utgiftene at stordriftseffekten på 20 prosent ikke regnes med før familien har flere enn ett barn (Se faktaboks).   

Ungdomsskolebarn er billigst i drift 

Etter småskolealderen går utgiftene noe ned igjen når barna ikke lenger går på AKS eller SFO.  

Derfor kan fasen med de aller laveste utgiftene være når du har barn på ungdomsskolen. Med for eksempel et barn på 13 år og et på 15 er det månedlige forbruket for hele husholdningen nede i 27.796 kroner, ifølge referansebudsjettet. 

 – Så blir det litt dyrere igjen med barn på videregående, fordi utgifter til varer som mat og drikke og klær og sko øker, sier Austgulen.  

En familie med barn på 16 og 18 år kan koste 29.188 kroner i måneden.  

– Det koster penger å ha barn 

– Det koster penger å ha barn, men det er naturlig nok store variasjoner i hvor høye månedlige utgifter hver familie har. Noen familier bruker mer enn dette, andre mindre, sier Austgulen. 

Referansebudsjettet er ment som et utgangspunkt for å vurdere utgifter for ulike typer husholdninger.  

– Du skal kunne leve greit på det referansebudsjettets kalkulator foreslår som et månedlig budsjett, sier Austgulen.  

En del utgifter er ikke med 

Samtidig er det viktig å være klar over at en del utgifter ikke er tatt med i referansebudsjettet.  

– Det gjelder blant annet bolig, strøm og andre boutgifter, alkohol og tobakk, helsetjenester, kostbare og utstyrskrevende fritidsaktiviteter og feriereiser. Dette er utgifter som varierer spesielt mye fra familie til familie, så derfor er disse foreløpig holdt utenfor referansebudsjettet, sier hun.   

Hver enkelt bør derfor legge til disse utgiftene når de setter opp et budsjett. 

Gå inn og beregn din families budsjett i referansebudsjettets kalkulator på OsloMets nettsider

Eksempelfamilie i fem ulike livsfaser 

To voksne 31-50 år. 2-åring i barnehagen. Gravide med nummer to. En fossilbil. 

Individspesifikke utgifter: 22 050 

Husholdsspesifikke utgifter: 9 045 

Totalt månedlig forbruk: 31 095 

To voksne 31-50 år. En 1-åring og en 3-åring i barnehagen.  En fossilbil.  

Individspesifikke utgifter: 16 396 

Husholdsspesifikke utgifter: 11 739 

Totalt månedlig forbruk: 28 135 

To voksne 31-50 år. En 6-åring og en 8-åring med heldags SFO/AKS.  En fossilbil. 

Individspesifikke utgifter: 18 750 

Husholdsspesifikke utgifter: 13 058 

Totalt månedlig forbruk: 31 808 

To voksne 31-50 år. En 13-åring og en 15-åring. En fossilbil. 

Individspesifikke utgifter:  21 086 

Husholdsspesifikke utgifter: 6 710 

Totalt månedlig forbruk: 27 796 

To voksne 31-50 år. En 16-åring og en 18-åring. En fossilbil. 

Individspesifikke utgifter: 22 478 

Husholdsspesifikke utgifter: 6 710 

Totalt månedlig forbruk: 29 188 

Kontakt

Laster inn ...
folk på Karl Johans gate i Oslo
En av fire husholdninger økonomisk rammet av korona

Myndighetenes tiltak har virket positivt inn på folks økonomi, men det er fortsatt mange som sliter. Det fører til økt ulikhet på sikt, mener forsker.

mor som viser to små barn hvordan en minibank virker
Slik lærer vi om personlig økonomi

– Så langt har velferdsstaten sviktet i å lære folk om personlig økonomi, sier forsker bak ny rapport.

kvinner utenfor butikk kikker på bruktmøbler
Ønsker bedre produkter med lengre levetid

Nytt forskningsprosjekt skal se på hva vi kan gjøre for øke levetiden til produkter. Prosjektlederen har flere gode råd til forbrukerne.

Publisert: 23.10.2020
Sist oppdatert: 23.10.2020
Tekst: Heidi Ertzeid
Foto: Maskot / NTB Scanpix og Eivind Røhne