Hvorfor øker ungdomsvolden?

Illustrasjonsbilde av unge gutter på vei ned til t-banen natterstid.

Både spørreundersøkelser og statistikk har i nærmere ti år vist at færre unge er involvert i vold. Men nå tyder mye på at ungdomsvolden øker igjen.  

Nasjonale tall fra Ungdata viser en svak økning de siste årene i andelen unge som sier de har blitt truet med vold eller fått sår eller skade på grunn av vold.  

–  Økningen er ikke veldig markant, men utgjør likevel et brudd i «skikkelighetstrenden» som er observert blant ungdom i løpet av hele 2010-tallet, forteller NOVA-forsker Lars Roar Frøyland, ved OsloMet.

I ungdataundersøkelsen for 2020 sier 20 prosent av norske ungdom at de har blitt utsatt for vold fra en jevnaldrende. Nasjonal statistikk over registrert kriminalitet viser også en økning i antallet unge under 18 år som siktes for voldskriminalitet. 

Hva vet forskerne om denne økningen i ungdomsvold? 

Volden øker mest i Oslo 

Den tydeligste endringen i ungdomsvolden finner vi i hovedstaden.  
–  Tall fra ungdataundersøkelsen i Oslo viser en markant endring, hvor særlig andelen unge gutter som har vært involvert i slåssing i løpet av det siste året er økende, sier Frøyland.  

Andelen som rapporterer å ha blitt skadet på grunn av vold øker også.  

Samtidig ser vi en merkbar økning i voldskriminaliteten i Oslo, forteller han.  

–  Den siste rapporten om barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo (SaLTo) viser at nivået av fysisk vold nå er tilbake der det var ved forrige topp i 2007, hvis vi ser bort fra en nedgang i pandemiåret 2020. 

Gutter 15-17 år mest utsatt 

Økningen i registrert voldskriminalitet er særlig tydelig blant gutter i alderen 15 til 17 år.  

–  Normalt er den fornærmede en av samme kjønn og omtrent i samme alder som voldsutøveren.  

Også i selvrapporteringsundersøkelser er det gutter i slutten av ungdomsskolen og starten av videregående skole som oftest rapporterer om voldsbruk.  

Mer slåssing 

Statistikken over registrert voldskriminalitet blant unge i Oslo viser at andelen anmeldelser for fysisk vold som involverer flere enn én mistenkt har økt de seneste årene.  

–  Nå utgjør dette over 30 prosent av alle anmeldelser. Særlig øker antallet slike saker i de østlige bydelene i Oslo. 

 

SoMe og filming av vold 

Hva kan være årsaken til økningen i volden? En forklaring kan være filming av vold og deling i sosiale medier.  

–  Sosiale medier og filming av voldsepisoder kan forsterke allerede eksisterende konflikter. Når slike voldshandlinger legges ut på sosiale medier, blir det også vanskeligere å forholde seg nøytral, sier NOVA-forskeren.  

Henger mer ute med venner 

Kan økningen i voldsbruk også henge sammen med at unge ikke lenger trenger å være hjemme for å ha digital kontakt med sine venner? 

–  For første gang på mange år henger unge mer ute med venner. Noe av årsaken til dette kan være at smarttelefonen har gjort unges digitale verden mer mobil. 

Gapet mellom fattig og rik øker 

Sosial ulikhet og fattigdom trekkes også frem av forskeren som en mulig forklaring på økningen.  

–  Det at gapet mellom rik og fattig øker, og at forskjellene mellom de som har og de som ikke har blir tydeligere kan være en kime til konflikt, forteller Frøyland. 

Det er også langt flere unge som vokser opp i familier som er fattige over tid.  

Fattige bor oftere trangt, noe som igjen fører til at unge bruker mye fritid ute på gata.  

–  Dette i seg selv kan ikke forklare vold og annen kriminalitet, men det kan være medvirkende årsaker. 

Referanser 

Bakken, A. (2018). Ung i Oslo 2018. NOVA Rapport 6/18 (oda.oslomet.no). 

Bakken, A. (2019). Ungdata 2019: Nasjonale resultater. NOVA Rapport (oda.oslomet.no). 

Bakken, A. (2020). Ungdata 2020: Nasjonale resultater. NOVA Rapport 16/20 (oda.oslomet.no). 

Frøyland, L. R., Bakken, A., & von Soest, T. (2020). Physical fighting and leisure activities among Norwegian adolescents—Investigating co-occurring changes from 2015 to 2018. Journal of Youth and Adolescence (link.springer.com)  

Frøyland, L. R., & von Soest, T. (2018). Trends in the perpetration of physical aggression among Norwegian adolescents 2007–2015. Journal of Youth and Adolescence, 47, 1938–1951 (link.springer.com). 

Oslo kommune og Oslo politidistrikt (2021). Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo. Rapport basert på data fra 2020 (oslo.kommune.no).

Kontakt

Laster inn ...
To unge jenter med ryggen til tullet inn i regnbogeflagg
Skeive i Noreg er mykje meir utsette for vald og hatytringar enn heterofile

Skeive i Noreg er mykje meir utsette for vald, seksuell vald, hatkriminalitet og hatefulle ytringar enn heterofile nordmenn. Det viser Nasjonal tryggleiksundersøking 2022.

Politibil i Oslo på nattestid
Forebygging av ungdomskriminalitet – hva virker?

Tillit er en av flere ting som er viktig for å for å forebygge ungdomskriminalitet, viser ny forskning.

Illustrasjonsbilde av ungdom som fester og drikker.
Seksuelle overgrep på fest: «Jeg var for beruset til å kunne si nei. Det tok han som et ja.»

Studie gir ny kunnskap om hvordan seksuelle overgrep skjer blant ungdom på fest.

Ung gutt med gul jakke og brun ryggsekk med ryggen til foran en skole
Økning i rapportering av seksuell vold blant ungdom

En ny studie fra OsloMet viser at én av fire ungdommer rapporterer om seksuell vold i løpet av oppveksten.

Publisert: 15.09.2021
Sist oppdatert: 15.09.2021
Tekst: Heidi Ertzeid | Halvard Naterstad Dyb
Foto: Stein Bjørge / Aftenposten og StudioVest / NOVA