Kvinner får sjeldnere innvilget søknad om dagpenger

Ung kvinne tar seg oppgitt til pannen.

I rapporten «Å miste og finne en jobb: Unge arbeidssøkere og dagpengemottak» (oda.oslomet.no) følger forskere ved AFI unge registrerte ledige fra de er 18 til de er 30 år, i perioden 2011 til 2018.

De undersøker hvordan personenes arbeids- og livssituasjon forut for ledighet henger sammen med tilbøyeligheten til å søke, og til å få innvilget, dagpenger.

Noen av hovedresultatene

Tydelige kjønnsforskjeller

Resultatene viser altså blant annet at det er tydelige kjønnsforskjeller i søking og innvilgelse, selv når arbeids- og livssituasjonen før ledighet var lik:

Er inntektskravet for høyt?

- Disse kjønnsforskjellene er interessante. Kvinner både søker sjeldnere og får sjeldnere innvilget søknad om dagpenger. Dette gjelder også i typiske kvinneyrker, som omsorgsyrker, sier Drange.

En forklaring på høyere avslagsrate, kan i følge forskerne være at kvinner ofte har et for lavt inntektsgrunnlag, på grunn av for eksempel deltidsarbeid. Er inntekten for lav, har de ikke nødvendigvis krav på dagpenger.

- En utilsiktet konsekvens av inntektskravet kan være at det gir systematiske forskjeller mellom menn og kvinner. Kombinasjonen av deltid og lav lønn kan føre til at noen ikke får dagpenger ved arbeidsbortfall, avslutter Drange.

Kontakt

Laster inn ...
Forskningsartikkel av:
Arbeidsforskningsinstituttet AFI
Publisert: 04.06.21
Sist oppdatert: 07.06.21
Tekst: Nina Alnes Haslie
Foto: Pexels