Kvinner får sjeldnere innvilget søknad om dagpenger

Ung kvinne tar seg oppgitt til pannen.

I rapporten «Å miste og finne en jobb: Unge arbeidssøkere og dagpengemottak» (oda.oslomet.no) følger forskere ved AFI unge registrerte ledige fra de er 18 til de er 30 år, i perioden 2011 til 2018.

De undersøker hvordan personenes arbeids- og livssituasjon forut for ledighet henger sammen med tilbøyeligheten til å søke, og til å få innvilget, dagpenger.

Noen av hovedresultatene

Tydelige kjønnsforskjeller

Resultatene viser altså blant annet at det er tydelige kjønnsforskjeller i søking og innvilgelse, selv når arbeids- og livssituasjonen før ledighet var lik:

Er inntektskravet for høyt?

- Disse kjønnsforskjellene er interessante. Kvinner både søker sjeldnere og får sjeldnere innvilget søknad om dagpenger. Dette gjelder også i typiske kvinneyrker, som omsorgsyrker, sier Drange.

En forklaring på høyere avslagsrate, kan i følge forskerne være at kvinner ofte har et for lavt inntektsgrunnlag, på grunn av for eksempel deltidsarbeid. Er inntekten for lav, har de ikke nødvendigvis krav på dagpenger.

- En utilsiktet konsekvens av inntektskravet kan være at det gir systematiske forskjeller mellom menn og kvinner. Kombinasjonen av deltid og lav lønn kan føre til at noen ikke får dagpenger ved arbeidsbortfall, avslutter Drange.

Kontakt

Laster inn ...

Relaterte saker

Fornøyd kvinne på arbeidsplass i samtale to kolleger.
Stadig flere nordmenn har trygg og stabil inntekt

Ny studie fra OsloMet viser at arbeidsmarkedet kanskje ikke er så brutalt likevel.

Illustrasjonsbilde av kokker på et kjøkken som lager mat.
Jobben din påvirker levealderen

Et yrkesliv er på 67 000 arbeidstimer. Hva du jobber med og hvordan du jobber har innvirkning på helsen din, viser forskning.

Illustrasjonsbilde av en kvinne som ser ut mot Aker Brygge i Oslo.
Det lønner seg for kvinner å flytte fra bygda

Storbyene gir kvinner lettere tilgang til heltidsjobber og flere typer av arbeid, viser en ny studie.

Illustrasjonsfoto: Kvinne sitter foran pcen og viser noe for en annen kvinne. Mann jobber i forgrunnen.
Målrettede tiltak i kommunene kan få flere flyktninger i jobb

Ny evaluering fra OsloMet-forskere.

Forskningsartikkel av:
Arbeidsforskningsinstituttet AFI
Publisert: 04.06.2021
Sist oppdatert: 07.06.2021
Tekst: Nina Alnes Haslie
Foto: Pexels