Slik vil europeere styrke økologisk mat

mann som vanner planter i et drivhus

Økologisk landbruk kjennetegnes blant annet ved at det ikke er tillat å bruke mineralgjødsel og kjemiske eller syntetiske plantevernmidler. Likevel er det andre, og omstridte, produkter som er tillat i økologisk landbruk, som plast og antibiotika. Ny, europeisk forskning viser at forbrukerne ønsker strengere reguleringer.

Hvordan kan økologisk mat bli enda bedre enn den er?

I forskningsprosjektet Organic-PLUS jobber forskere fra Norge og en rekke europeiske land med å finne gode alternativer til produkter som i dag brukes i økologisk landbruk, slik som kobber, antibiotika, syntetiske vitaminer, plast og torv. Det er for eksempel lov å bruke begrensede mengder kobber til å bekjempe plantesykdommer, og plast brukes som dekke for å bekjempe ugress.

De store mengdene plast som generelt brukes i landbruket, og ikke først og fremst i økologisk, er et problem når den smuldrer til mikroplast eller blir liggende igjen i naturen.

– Forskningen vil derfor komme hele landbruket til gode, ikke bare det økologiske, sier SIFO-forsker Gunnar Vittersø, en av de norske deltakerne i Organic-PLUS og ansvarlig for å undersøke forbrukernes holdninger til økologisk landbruk.

Forbrukerne vil fjerne plast og antibiotika

Forskerne i Organic-PLUS har gjort en spørreundersøkelse i syv europeiske land: Frankrike, Italia, Norge, Polen, Spania, Storbritannia og Tyskland. Deltakerne ble blant annet spurt om betydningen av å fase ut bruken av disse uønskede produktene.

Respondentene var i stor grad enige om hvilke produkter som helst bør reguleres, men det var også variasjoner i hvordan dette best bør gjøres.

Det var størst enighet om at det er viktig å fase ut bruken av antibiotika og plastemballasje.

– Det kan skyldes at dette er spørsmål som vi omgis med til daglig og derfor er spesielt bevisste på, sier Vittersø.

Lite kunnskap om matproduksjon i befolkningen

For svært mange av produktene, som for eksempel bruk av kobber og mineraloljer, var mange enige om at det bør begrenses, men samtidig var det mange som svarte at de ikke hadde noen mening om dette.

– Det er ikke overraskende at mange ikke ønsker å ta stilling til disse spørsmålene, fordi vi som forbrukere i liten grad kjenner til bakgrunnen for hvorfor og hvordan ulike innsatsmidler brukes, sier Vittersø.

– Det blir nok litt fjernt for mange, men samtidig viser det behovet for å øke kunnskapen om matproduksjon i befolkningen, sier han.

Norge skiller seg ut

I alle landene var det overvekt av dem som ønsket å stramme inn regelverket for bruk av antibiotika, og i flere land var det også mange som ville forby antibiotika helt.

Her skilte Norge seg ut ved at få ønsket et totalt forbud. Når det kom til bruk av plast var det imidlertid langt flere som ønsket et forbud, også i Norge.

– Dette kan skyldes at mange ser på dette som et mer generelt og akutt problem, og at det finnes gode alternativer som relativt raskt kan tas i bruk, sier Vittersø.

Høy tillit til norsk matproduksjon

De som ofte bruker økologiske produkter ønsket dessuten en strengere regulering enn andre. Norge skilte seg imidlertid ut ved at færre bruker økologisk mat hyppig og at langt flere enn i mange andre land ikke bruker økologiske produkter i det hele tatt. I tillegg var det langt flere nordmenn som ikke hadde noen mening om bruken og reguleringen av produktene sammenlignet med utvalget som helhet. 

– Den manglende erfaringen eller interessen for økologisk mat, i tillegg til stor grad av tillit til at norsk matproduksjon i utgangspunktet er trygt ivaretatt, kan også være forklaringer på at Norge skiller seg ut i undersøkelsen, sier Vittersø.

Fakta: Organic-PLUS

Organic-PLUS (organic-plus.net) er et europeisk forskningsprosjekt under programmet Horizon-2020 og varer fra 2018-2022. EU finansierer flere store prosjekter som del av strategien «Farm to fork», som handler om å omstille hele jordbruket i en mer rettferdig og klimavennlig retning. Fra Norge deltar SIFO med forbrukerundersøkelser og forskningsinstituttet NORSØK i arbeidet med jord og gjødsling. Også Økologisk Norge og Norsk Landbruksrådgivning er med i prosjektet.

SIFO har gjort en forbrukerundersøkelse i syv europeiske land: Frankrike, Italia, Norge, Polen, Spania, Storbritannia og Tyskland. Undersøkelsen skal bidra til kunnskap om forbrukeres holdninger til økologisk mat generelt og bruk av ulike innsatsmidler i økologisk landbruk spesielt.

Organic-PLUS arrangerte webinar 27. januar. Se opptaket fra webinaret her! Mer og bedre økologisk landbruk i Norge – forskning møter politikk (youtube.com).

Kontakt

Laster inn ...

Relatert forskning

Illustrasjonsfoto: Logo for Vår forskning viser
Dette kan du gjøre for å redusere klimautslippene

Forsker Harald Throne-Holst har enkle tips til hvordan du kan redusere forbruket og leve mer klimavennlig.

mathandel på Bondens marked, produsent gir papirposer med grønnsaker til to kunder
Motiverende å støtte lokal matproduksjon

Hvor bærekraftig er lokal handel av mat, gjerne direkte fra produsent? Bærekraften er til stede på litt uventede måter, viser det seg.

portrett av glad gris utendørs
Seks av ti er bekymret for dyrevelferden

Stadig flere av oss tenker på dyrevelferd og bærekraft når vi velger hva vi skal ha til middag.

sykkelreparatør, ung mann med forkle på i verksted
Slik kan vi endre forbruksvanene våre i en mer klimavennlig retning

Vi må lære å kaste mindre og reparere tingene våre når de går i stykker, viser ny rapport.

kvinne med ansiktsmaske i skog, kikker oppover
Nye forbruksvaner kan være godt nytt for klimaet

Har korona endret forbruksvanene våre i en mer klimavennlig retning? Mindre reising og mer netthandel er vaner som kan komme klimaet til gode.

Publisert: 26.01.22
Sist oppdatert: 26.01.22
Tekst: Kjersti Lassen
Foto: Zoe Schaeffer/Unsplash