Ønsker å gjøre teori og analyse mer tilgjengelig

Ung mann bak skrivebord med bærbar PC, i et rom med store vinduer

Etter utdanningseksplosjonen på nittitallet har antallet studenter i høyere utdanning vokst kraftig. Det byr på utfordringer for de som underviser studentene. Problemet er særlig stort for dem som skal lære bort det akademiske håndverket, forteller Lars E. F. Johannessen ved Senter for profesjonsstudier.

– I akademia skal man lære seg en rekke praktiske ferdigheter knyttet til metode og analyse. Før lærte man disse i tett samarbeid med de vitenskapelig ansatte, men i dag er situasjonen en annen.

– Med flere studenter, færre lærere og fokus på «gjennomstrømning», må studentene se til lærebøker for å tilegne seg praktiske ferdigheter. Men dagens lærebøker er ikke tilpasset denne nye virkeligheten, sier Johannessen.

Sammen med Erik Børve Rasmussen og Tore Witsø Rafoss har han skrevet en bok om hvordan studenter kan bruke teori når de analyserer data.

Å trekke teorien ned fra skyene

Inspirasjonen til boka fikk de gjennom veiledning av studenter i kultur- og samfunnsfag.

– Når studenter skal gjøre egne analyser, får de ofte beskjed om å «bruke teori». Dette reiser en rekke vanskelige spørsmål. For hva er egentlig teori? Hva vil det si å bruke den? Hva bruker man den til? Og ikke minst, hvordan bruker man teori? sier Rasmussen.

Han forteller at dette er spørsmål studentene har stilt dem mange ganger, og at studentens øvrige lærebøker i liten grad byr på svar.

– Teori fremstår ofte som vanskelig og abstrakt, luftig og svevende. Målet med boka er å trekke teoriene ned fra skyene og gjøre dem håndgripelige og nyttige.

En bindeleddsbok

Boken er likevel ikke ment å erstatte dagens teori- og metodebøker, men å supplere dem.

– Vi forsøker å lære studentene å tenke på teorier som verktøy – som praktiske redskaper de kan bruke til å løse oppgaver.

– Det er en tenkemåte som de også kan ta med seg i lesingen av andre teoribøker. Boka er derfor ment å være komplementær – vi kaller den en bindeleddsbok, eller oversettelsesbok, fordi den oversetter fra abstrakt teori til praktisk teoridrevet analysearbeid, forteller Rasmussen.

Vil bringe tilbake gleden i analysearbeidet

Forfatterne håper at boken skal kunne gi studentene inspirasjon og selvtillit i møte med eget analysearbeid.

– Mange studenter tenker på teori som tungt og unyttig. Vi ønsker å vise at det tvert imot kan være nyttig og inspirerende, sier Johannessen.

Referanse

Lars E. F. Johannessen, Tore Witsø Rafoss og Erik Børve Rasmussen (2018): Hvordan bruke teori? Nyttige verktøy i kvalitativ analyse (universitetsforlaget.no).

Denne saken ble opprinnelig publisert på Hioa.no 08.10.2018.

 

Kontakt

Laster inn ...
Politiet
Når mening drukner i måling

Hva skjer egentlig med politiets arbeid og motivasjon, når kun det som kan telles regnes med? Det spør AFI-forsker Christin Thea Wathne i sin bok «Målstyring i politiet».

Et barn i en butikk med et kamera surret fast på hodet
Ny metode: festet kamera på barns hoder i butikk

For første gang tar en studie bokstavelig talt barnets perspektiv på handletur.

Forskningsartikkel av:
Senter for profesjonsforskning (SPS)
Senter for profesjonsstudier, OsloMet
Publisert: 23.10.2018
Sist oppdatert: 06.08.2020
Tekst: Elise Koppang Frøjd
Foto: Colourbox