Skal du tilbake til kontoret? Dette må ansatte og ledere være obs på

Illustrasjonsbilde av jente med headset foran pc'en på kontoret.

Er du en av dem som nå skal tilbake på kontoret etter lang tid på hjemmekontoret? Mange må tilpasse seg en ny virkelighet på jobb etter pandemien. Hva er fallgruvene og hva bør både ansatte og ledere være obs på?  

–  Det har gått overraskende bra å jobbe fra hjemmekontoret for både ansatte og ledere. Spørsmålet nå er hvor sømløst dette blir når mange skal kombinere det å være fysisk til stede med hjemmekontor, sier seniorforsker Siri Yde Aksnes ved AFI, OsloMet.  

Mange vil fortsette med hjemmekontor 

Sammen med Mari Holm Ingelsrud leder hun et prosjekt som har kartlagt omfang og konsekvenser av hjemmekontor under pandemien

Ifølge deres undersøkelse ønsker sju av ti å fortsette med hjemmekontor en eller flere dager i uka også etter pandemien. Samtidig er det store forskjeller blant de ansatte.  

–  Noen kan ikke fordra hjemmekontor, mens andre vil ikke tilbake til kontoret i det hele tatt, sier Yde Aksnes. 

Hjemmekontoret etter pandemien kan dessuten bli ganske annerledes når noen jobber hjemmefra og noen er på kontoret.  

Hva med arbeidsmiljøet? 

Hjemmekontoret har heller ikke vært uten utfordringer.  

–  Spesielt fra nyttår og frem mot sommeren var det flere som meldte om økt forekomst av fysiske og psykiske helseutfordringer hos ansatte, sier AFI-forskeren.  

Det folk har savnet mest i denne perioden er det sosiale arbeidsmiljøet.  

–  Arbeidsplassen vår er ikke veggene og taket og kontorplassene, men menneskene som er der. Hvis vi nå kommer tilbake til nesten tomme lokaler, blir det veldig stusselig. Arbeidsgiverne bør derfor legge til rette for noen fysiske samlingspunkter.  

En annen utfordring blir kommunikasjonen mellom ansatte som sitter på kontoret og ansatte som sitter hjemme.  

 –  Hybride møter er noe annet enn digitale møter. Mange arbeidsplasser har ikke god nok teknologi til at de som sitter hjemme kan delta på lik linje med dem som møter fysisk.  

Hun understreker at ledere også må være obs på at det er vanskeligere å følge opp ansatte som jobber mye hjemmefra, sammenlignet med ansatte du kanskje prater med hver dag ved kaffemaskinen.  

Vent med å spikre planene 

Nå blir det store spørsmålet hvordan ulike arbeidsplasser skal løse den nye hybride arbeidsplassen. AFI-forskeren tror det blir store forskjeller.  

–  Ytterpunktene er full fleksibilitet med mye hjemmekontor og de som i stedet ønsker en ny, sosial start etter pandemien der alle møter fysisk på kontoret.  

Uansett løsning, anbefaler forskeren arbeidsgivere å vente litt med å spikre planene.  

–  Vi vet ikke nok om hva ledere og ansatte vil ha behov for etter pandemien. Test ut forskjellige løsninger, oppfordrer hun.  

For eksempel vil en rask ombygging av kontorbyggene for å romme færre kontorplasser og flere sosiale soner fort kunne vise seg å være overilt, tror hun.  

Ikke ta avgjørelser over hodet på folk 

Hun anbefaler i stedet å bruke tid og involvere de ansatte godt i hvordan den enkelte arbeidsplass skal tilpasse seg fremover.  

–  Dette er ikke tiden for å ta forhastede avgjørelser over hodet på folk. Arbeidsgiver skal for eksempel ha ganske gode grunner til å nekte folk å jobbe hjemmefra når det tross alt har fungert veldig bra mange steder. Mange ønsker nok denne fleksibiliteten fortsatt.  

Portrettbilde av forskeren.

AFI-forsker Siri Yde Aksnes ved OsloMet har kartlagt omfang og konsekvenser av hjemmekontor under pandemien. Foto: Sonja Balci / OsloMet

Yde Aksnes har flere råd til både arbeidsgivere og ansatte for å få en best mulig overgang til den nye jobbvirkeligheten etter pandemien. 

Råd til arbeidsgivere 

1. Bruk tid og ta med de ansatte i avgjørelsene 

Spørsmål arbeidsgivere må ta stilling til

Skal ansatte få velge selv hvor mye de vil jobbe hjemmefra? Hvis ja, skal det være noen begrensning på hvor mye?

Hvordan skal man skape en arbeidsplass hvor ansatte føler trivsel og tilhørighet uten å være fysisk samlet? 

Hvordan skal man sikre sosiale møteplasser på jobb der mange fortsatt bruker hjemmekontor aktivt? Skal man ha noen faste dager i uka der mange møter på jobb?

Hvordan løse møter? Skal det være rom for både fysiske, digitale og hybride møter? Og er lokalene og den tekniske infrastrukturen godt nok tilpasset flere digitale og hybride møter?

Skal det være kontorplass til alle eller mer fleksible løsninger med færre kontorplasser og flere sosiale soner?

Hvilke rutiner skal ledere ha for oppfølging av de ansatte? Og hvor ofte skal det skje?

2. Test gjerne ut før dere går for en løsning 

3. Vær obs på at du ser alle ansatte – også de som sitter mye på hjemmekontor 

4. Hvordan er du som leder? Mer tillitsbasert og resultatfokusert ledelse egner seg godt når de ansatte jobber en del hjemmefra 

5. Legg opp til sosiale møteplasser der mange ansatte er med fysisk for å bygge opp arbeidsmiljøet igjen  

6. Vær obs på balansen mellom jobb og fritid for de ansatte. En del grenser kan være hvisket ut i løpet av pandemien. 

Råd til ansatte 

1. Spør deg selv hva som er viktig for deg på jobb. Hvis du savner det faglige og sosiale felleskapet, kan det være lurt å sitte på kontoret noen dager i uka 

2. Ikke bli så komfortabel med å sitte hjemme at du aldri kommer inn på kontoret. Vær obs på dørstokkmila.

3. Vern om balansen mellom jobb og fritid når du sitter hjemme. Det kan være vanskelig å koble av jobb når “kontoret” er noen skritt unna 

I oktober skal Yde Aksnes og kollegene hennes ringe tilbake til bedriftene de snakket med om hjemmekontor under pandemien.  

–  Det blir veldig spennende å se hvordan de forskjellige bedriftene løser dette, avslutter Yde Aksnes.  

Kontakt

Laster inn ...
En kvinne holder hendene rundt sin gravide mage
Foreldre diskrimineres i arbeidslivet

Det er ingen arbeidsgivere som ønsker å behandle foreldre dårlig, men både rigide arbeidsmåter og økonomiske rammebetingelser gjør det vanskelig å tilrettelegge for dem.

Ung mann stående på en stol med en laptop i venstre hånd som bøyer seg over et bord for å gi en sittende kvinne high five med høyre hånd.
Hva får deg til å føle deg mest vellykket på jobb – mestring eller prestasjon?

Det kan ha noe å si for hvor utholdende du er når du sliter med oppgaver og hvor mye tid du bruker på å utvikle deg.

Kvinne hjemme foran pcen med sønn ved siden av.
Seks myter om familieliv og arbeidsliv i Norge

Lever de fleste i tidsklemma i Norge? Hvor mange ekteskap ender i skilsmisse? Og er egentlig husmoren en utdødd art?

Forskningsartikkel av:
Arbeidsforskningsinstituttet AFI
Publisert: 09.07.21
Sist oppdatert: 04.08.21
Tekst: Heidi Ertzeid
Foto: Maskot / NTB Scanpix og Sonja Balci /OsloMet