Kvinne holder et barn på armen og susser det på kinnet. Barnet smiler. De er ute i en hage blant gress og trær.

Kartlegging av jodstatus og saltinntak blant toåringer og deres mødre i Norge

Forskningsprosjektet kartlegger jodstatus og saltinntak hos mor og barn. Undersøkelsen er landsdekkende.

Formål

Små barn og kvinner i fruktbar alder har vist seg å være grupper som er i særlig risiko for å få for mye salt og/eller for lite jod. I prosjektet vil vi måle jod- og saltutskillelse i urin hos mor og barn i et landsrepresentativt utvalg som er tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret. Myndighetene vurderer å øke jodinntaket i Norge ved å tilsette jod i bordsalt og i salt til industrifremstilte brød og bakervarer. Det er særlig viktig å følge med på inntaket av jod og salt før, under og etter en slik tilsetning, og spesielt i grupper som lett kan få for lite eller for mye jod.

I Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (regjeringen.no) er overvåking av saltinntak og jod nevnt som tiltakspunkt.

Målgruppe

Kartleggingen inkluderer toåringer og deres mødre fra hele landet. Prosjektet inviterer et landsrepresentativt utvalg og har som mål å rekruttere totalt cirka 400 mor og barn-par.  Deltakerne må kunne lese og skrive på norsk da alle instruksjoner og spørreskjema kun er tilgjengelig på norsk.

Samtykke

For å delta trenger vi ditt samtykke før du tar prøvene. Vi ber også om samtykke fra far, unntatt hvis mor har aleneomsorg for barnet.

Instruksjonsvideoer

Hva innebærer det å delta?

Hva skjer med opplysningene i spørreskjemaet?

Alle som inviteres til studien tildeles et ID-nummer og alle data fra deltakere vil lagres med dette ID-nummeret. Data lagres på en sikker, passordbeskyttet server. Biologisk materiale vil destrueres så snart prøvene er analysert. Alle data vil slettes ved prosjektets slutt (senest 5 år fra oppstart). Resultater vil bare bli presentert på gruppenivå.

Vilkår og rettigheter

Forskningsprosjektet er godkjent av NSD (Norsk senter for forskningsdata). Du skal være trygg på at vi ivaretar personvernet ditt og lagrer data på en forsvarlig måte. 

Se vilkår og rettigheter for deltakere i forskningsstudier og pasienter i praksisklinikker.

Hvor finner du resultater fra prosjektet?

Individuelle resultater for jod og salt målt i urin for mor og barn vil ikke bli gitt da det er veldig stor variasjon i disse målene fra dag til dag og dette kun kan brukes som mål på inntak på gruppenivå.  Publikasjoner med resultater fra prosjektet (på gruppenivå) vil bli tilgjengelige på denne nettsiden.

Takk for at du bidrar med verdifulle data i dette prosjektet. Vi setter stor pris på ditt bidrag!

Kontaktpersoner

Ta kontakt med forskningsassistent i prosjektet, Anna Dudareva, dersom du har spørsmål.

Telefon: 463 41 075

Laster inn ...
  • Prosjektgruppen

    Laster inn ...