Kvinne holder et barn på armen og susser det på kinnet. Barnet smiler. De er ute i en hage blant gress og trær.

Kartlegging av jodstatus, saltinntak og D-vitamin status blant toåringer og deres mødre i Norge

I dette prosjektet ønsker vi først og fremst å kartlegge jodstatus og saltinntak hos toåringer og deres mødre.

Vinn gavekort!

Ved å delta i prosjektet (svare på samtykke, spørreskjema og sende inn prøver) er du med i trekningen av et gavekort på 10.000 kr fra Elkjøp. Tidligere deltakere er også med i trekningen.

Samtykke

For å delta trenger vi ditt samtykke før du tar prøvene. Vi ber også om samtykke fra far, unntatt hvis mor har aleneomsorg for barnet.

Informasjon om endringer

Vi vil informere om vi ikke lenger tar imot fingerstikk-prøver og at disse ikke lenger blir analysert. Vi ønsker fortsatt at du sender inn urin-prøven fra deg og barnet ditt.

Det har vært forsinkelser i studien grunnet gjentatte nedstengninger i flere områder. Studien vil pågå helt til vi får inn nok prøver. Vi ønsker at du sender inn prøvene dine uansett hvor lenge det er siden du mottok posen med utstyr. Send også gjerne inn om du ikke får til alle prøvene. Ta kontakt om du lurer på noe.

Instruksjonsvideoer

Formål

I Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (regjeringen.no) er overvåking av saltinntak, jod og D-vitaminstatus nevnt som tiltakspunkt. I forskningsprosjektet ønsker vi først og fremst å kartlegge jodstatus og saltinntak hos toåringer og deres mødre.

Små barn og kvinner i fruktbar alder har vist seg å være grupper som er i særlig risiko for å få for mye og/eller for lite jod. I prosjektet vil vi måle jod- og saltutskillelse i urin hos mor og barn, samt måle thyreoideafunksjon (stoffskifte) hos mor som et ekstra mål på jodstatus. Myndighetene vurderer å øke jodinntaket i Norge ved å tilsette jod i bordsalt og i salt til industrifremstilte brød og bakervarer. Det er særlig viktig å følge med på inntaket av jod og salt før, under og etter en slik tilsetning, og spesielt i grupper som lett kan få for lite eller for mye jod.

Vi ønsker samtidig å kartlegge vitamin D-status hos mødrene. I Norge er det få naturlig kilder til vitamin D i kosten, og myndighetene vurderer tiltak for å øke inntaket for å forebygge mangel. Det mangler imidlertid oppdaterte data på vitamin D-status i Norge.

Målgruppe

Kartleggingen inkluderer toåringer og deres mødre fra helsestasjoner over hele landet. Prosjektet inviterer et landsrepresentativt utvalg på totalt cirka 500 toåringer og deres mødre. Et tilfeldig utvalg av helsestasjoner fra hele landet er trukket ut til å delta, og alle som møter til toårs-kontrollen på disse helsestasjonene over en viss periode i 2021 vil bli invitert. Deltakerne vil bli invitert av helsepersonell tilknyttet helsestasjonen. Deltakerne må kunne lese og skrive på norsk da alle instruksjoner og spørreskjema kun er tilgjengelig på norsk.

Hva innebærer det å delta?

Hva skjer med opplysningene i spørreskjemaet?

Data som samles inn vil være anonymisert. Alle deltakere vil få tildelt ID-nummer og alle data vil lagres med dette ID-nummeret. Koblingsnøkkel mellom personidentifiserbare opplysninger og prosjekt ID vil kun være tilgjengelig for prosjektleder og oppbevares adskilt fra data. Disse vil kun brukes for å gi individuell tilbakemelding på resultater av blodprøver. Data lagres på en sikker, passord-beskyttet server. Biologisk materialet vil destrueres så snart prøvene er analysert. Alle data vil slettes ved prosjektets slutt (senest 5 år fra oppstart).

Vilkår og rettigheter

Forskningsprosjektet er godkjent av NSD (Norsk senter for forskningsdata).

Du skal være trygg på at vi ivaretar personvernet ditt og lagrer data på en forsvarlig måte. Se vilkår og rettigheter for deltakere i forskningsstudier og pasienter i praksisklinikker

Hvor finner du resultater fra prosjektet?

Individuelle resultater for jod og salt målt i urin for mor og barn vil ikke bli gitt da det er veldig stor variasjon i disse målene fra dag til dag og dette kun kan brukes som mål på inntak på gruppenivå.  Publikasjoner med resultater fra prosjektet (på gruppenivå) vil bli tilgjengelige på denne nettsiden.

Takk for at du bidrar med verdifulle data i dette prosjektet. Vi setter stor pris på ditt bidrag!

Prosjektgruppen

Kontaktpersoner

Ta kontakt med forskningsassistent i prosjektet, Synne Groufh-Jacobsen, dersom du har spørsmål.

Forskningsassistent

    Laster inn ...

    Prosjektleder

      Laster inn ...

      Vilkår og rettigheter for deltakere i forskningsstudier og pasienter i praksisklinikker