English version

Teacher Qualification for the 21st century - teachers professional competence (TEQ21)

I forskningsprosjektet TEQ21 – Teacher Qualification for the 21st Century, vil vi undersøke hva læreres profesjonelle kompetanse innebærer og få bedre forståelse for hvordan lærerstudenter kan utvikle kompetanser for framtiden.

Om prosjektet

  • Medlemmer

      Laster inn ...