English version
Axel Wolf

Axel Wolf

Kort om

Professor inom anestesi vid OsloMet Universitet i Oslo. Jag är knuten till Centrum för Personcentrerad Vård vid Göteborgs universitet (GPCC) samt Viceprefekt vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.
Forskning:

Min forskning kretsar kring olika aspekter av innovation, implementering och utvärdering av personcentrerad vård, då främst inom slutenvården. Särskilda fokusområden ligger inom mobil eHälsa och delningsekonomier, patientrapporterade utfallsmått samt värdebaserad vård. Inom anestesi forskar jag inom opioidfri anestesi och smärtbehandling. Jag leder Gothenburg Pain Lab (www.gothenburgpainlab.com) tillsammans med Docent/Specialistläkare Paulin Andrell.

Jag är även ordförande i den europeiska kommitteen för framtagande av en europeisk standard för patientdelaktighet inom hälso- och sjukvård CEN/TC450

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Leonardsen, Ann-Chatrin Linqvist; Wolf, Axel ; Nilsson, Ulrica G* (2024). Patient-centredness in the perioperative period- a rapid review of current research. Journal of Perianesthesia Nursing.

Piasecki, Adam; Ögren, Cecilia; Thörn, Sven-Egron; Olausson, Alexander; Svensson, Carl Johan; Platon, Birgitta; Wolf, Axel ; Andréll, Paulin (2023). High-frequency, high-intensity transcutaneous electrical nerve stimulation compared with opioids for pain relief after gynecological surgery: A systematic review and meta-analysis. Scandinavian Journal of Pain. Vol. 24.
https://doi.org/10.1515/sjpain-2023-0068

HamdanAlshehri, Hanan; Sawatzky, Richard; Öhlén, Joakim; Wolf, Axel ; Olausson, Sepideh (2023). Attitudes towards death and dying among intensive care professionals: A cross-sectional design evaluating culture-related differential item functioning of the frommelt attitudes toward care of the dying instrument. Heliyon. Vol. 9.
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18864

Jungestrand, Linda; Holm, Emma; Rose, Louise; Wolf, Axel ; Ringdal, Mona (2022). Family member perspectives on intensive care unit in-person visiting restrictions during the COVID-19 pandemic: A qualitative study. Intensive & Critical Care Nursing.
https://doi.org/10.1016/j.iccn.2022.103347

Siira, Elin; Wolf, Axel (2022). Are digital citizen panels an innovative, deliberative approach to cardiovascular research?. 4 s. European Journal of Cardiovascular Nursing. Vol. 21.
https://doi.org/10.1093/eurjcn/zvab132

Lydahl, Doris; Britten, Nicky; Wolf, Axel ; Naldemirci, Öncel; Lloyd, Helen; Heckemann, Birgit (2022). Exploring documentation in Person-centred care: A content analysis of care plans. International Journal of Older People Nursing.
https://doi.org/10.1111/opn.12461

Siira, Elin; Olaya-Contreras, Patricia; Yndigegn, Signe; Wijk, Helle; Rolandsson, Bertil; Wolf, Axel (2021). Older adults’ provision of informal care and support to their peers – A cornerstone of swedish society: Demographic characteristics and experiences of social isolation. 13 s. Scandinavian Journal of Caring Sciences.
https://doi.org/10.1111/scs.13063

Olausson, Alexander; Svensson, Carl Johan; Andréll, Paulin; Jildenstål, Pether; Thörn, Sven-Egron; Wolf, Axel (2021). Total opioid-free general anaesthesia can improve postoperative outcomes after surgery, without evidence of adverse effects on patient safety and pain management: A systematic review and meta-analysis. Acta Anaesthesiologica Scandinavica. Vol. 66.
https://doi.org/10.1111/aas.13994Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig