English version
Axel Wolf

Axel Wolf

Kort om

Professor inom anestesi vid OsloMet Universitet i Oslo. Jag är knuten till Centrum för Personcentrerad Vård vid Göteborgs universitet (GPCC) samt Viceprefekt vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet.
Forskning:

Min forskning kretsar kring olika aspekter av innovation, implementering och utvärdering av personcentrerad vård, då främst inom slutenvården. Särskilda fokusområden ligger inom mobil eHälsa och delningsekonomier, patientrapporterade utfallsmått samt värdebaserad vård. Inom anestesi forskar jag inom opioidfri anestesi och smärtbehandling. Jag leder Gothenburg Pain Lab (www.gothenburgpainlab.com) tillsammans med Docent/Specialistläkare Paulin Andrell.

Jag är även ordförande i den europeiska kommitteen för framtagande av en europeisk standard för patientdelaktighet inom hälso- och sjukvård CEN/TC450

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Jungestrand, Linda; Holm, Emma; Rose, Louise; Wolf, Axel; Ringdal, Mona (2022). Family member perspectives on intensive care unit in-person visiting restrictions during the COVID-19 pandemic: A qualitative study. Intensive & Critical Care Nursing .

Siira, Elin; Wolf, Axel (2022). Are digital citizen panels an innovative, deliberative approach to cardiovascular research?. European Journal of Cardiovascular Nursing . Vol. 21.

Lydahl, Doris; Britten, Nicky; Wolf, Axel; Naldemirci, Öncel; Lloyd, Helen; Heckemann, Birgit (2022). Exploring documentation in Person-centred care: A content analysis of care plans. International Journal of Older People Nursing .

Siira, Elin; Olaya-Contreras, Patricia; Yndigegn, Signe; Wijk, Helle; Rolandsson, Bertil; Wolf, Axel (2021). Older adults’ provision of informal care and support to their peers – A cornerstone of swedish society: Demographic characteristics and experiences of social isolation. Scandinavian Journal of Caring Sciences .

Olausson, Alexander; Svensson, Carl Johan; Andréll, Paulin; Jildenstål, Pether; Thörn, Sven-Egron; Wolf, Axel (2021). Total opioid-free general anaesthesia can improve postoperative outcomes after surgery, without evidence of adverse effects on patient safety and pain management: A systematic review and meta-analysis. Acta Anaesthesiologica Scandinavica . Vol. 66.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig