English version
Cecilie Andreassen

Cecilie Andreassen

Kort om

Cecilie Andreassen er stipendiat innan norsk på lærarutdanninga. Forskingsfokuset hennar er på skriveferdigheitene til born på mellomtrinnet i norsk skule, med særleg fokus på dei formelle ferdigheitene i skriving, inkludert grammatikk og språkbruk. Ho arbeider med eit phd-prosjekt innan dette området. Interessene hennar omfattar også språkvitskap og norsk som andrespråk.

Forskningsgrupper