English version
Elisabeth Krefting Bjelland

Elisabeth Krefting Bjelland

Kort om

Jeg er manuellterapeut og professor i muskelskjeletthelse ved Institutt for rehabiliteringsvitenskap og helseteknologi og medlem av forskningsgruppen Aldring, helse og velferd. Jeg er spesielt interssert i kvinnehelse, aldring og langvarig muskel- og skjelettsmerte. Mine prosjekter baseres hovedsakelig på epidemiologiske data fra befolkningsundersøkelser (Den norske mor, far og barn-undersøkelsen, HUNT og Tromsø-studien) med kobling til nasjonale helseregistre. Jeg benytter også data fra over 500 000 kvinner i Mammografiprogrammet for å studere faktorer av betydning for kvinners alder ved menopause, samt helsekonsekvenser av å ha en tidlig eller sen menopause. Mine undervisningsaktiviteter ved OsloMet er hovedsakelig knyttet til kvantitative forskningsmetoder og muskelskjeletthelse.

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Langås, Julie Røgler ; Eskild, Anne; Hofvind, Solveig Sand-Hanssen; Bjelland, Elisabeth Krefting (2023). The dose-response relationship of pre-menopausal alcohol consumption with age at menopause: a population study of 280 497 women in Norway. 7 s. International Journal of Epidemiology. Vol. 52.
https://doi.org/10.1093/ije/dyad129

Ahlqvist, Kerstin; Bjelland, Elisabeth Krefting ; Pingel, Ronnie; Schlager, Angela; Peterson, Magnus; Olsson, Christina B; Nilsson-Wikmar, Lena; Kristiansson, Per (2023). Generalized joint hypermobility and the risk of pregnancy-related pelvic girdle pain: Is body mass index of importance?—A prospective cohort study. 9 s. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Vol. 102.
https://doi.org/10.1111/aogs.14664

Robinson, Hilde Stendal; Lindgren, Anne; Bjelland, Elisabeth Krefting (2021). Generalized joint hypermobility and risk of pelvic girdle pain in pregnancy: does body mass index matter?. Physiotherapy Theory and Practice. Vol. 38.
https://doi.org/10.1080/09593985.2021.1913774

Gottschalk, Marthe Sørli; Eskild, Anne; Hofvind, Solveig; Bjelland, Elisabeth Krefting (2021). The relation of number of childbirths with age at natural menopause: a population study of 310 147 women in Norway. Human Reproduction. Vol. 37.
https://doi.org/10.1093/humrep/deab246

Gottschalk, Marthe Sørli; Eskild, Anne; Hofvind, Solveig; Gran, Jon Michael; Bjelland, Elisabeth Krefting (2020). Temporal trends in age at menarche and age at menopause: a population study of 312 656 women in Norway. Human Reproduction. Vol. 35.
https://doi.org/10.1093/humrep/dez288

Ahlqvist, Kerstin; Bjelland, Elisabeth Krefting ; Pingel, Ronnie; Schlager, Angela; Nilsson-Wikmar, Lena; Kristiansson, Per (2020). The Association of Self-Reported Generalized Joint Hypermobility with pelvic girdle pain during pregnancy: a retrospective cohort study. BMC Musculoskeletal Disorders. Vol. 21.
https://doi.org/10.1186/s12891-020-03486-w

Drevin, Jennifer; Hallqvist, Johan; Karin, Sonnander; Rosenblad, Andreas; Ronnie, Pingel; Bjelland, Elisabeth Krefting (2019). Childhood abuse and unplanned pregnancies: a cross‐sectional study of women in the Norwegian Mother and Child Cohort Study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology. Vol. 124.
https://doi.org/10.1111/1471-0528.16037

Bjelland, Elisabeth Krefting ; Gran, Jon Michael; Hofvind, Solveig; Eskild, Anne (2020). The association of birthweight with age at natural menopause: a population study of women in Norway. International Journal of Epidemiology. Vol. 49.
https://doi.org/10.1093/ije/dyz207

Gottschalk, Marthe Sørli; Eskild, Anne; Tanbo, Tom Gunnar; Bjelland, Elisabeth Krefting (2019). Childbirth close to natural menopause: does age at menopause matter?. Reproductive Biomedicine Online. Vol. 39.
https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2019.03.209

Sandvei, Marie Søfteland; Vatten, Lars Johan; Bjelland, Elisabeth Krefting ; Eskild, Anne; Hofvind, Solveig; Ursin, Giske; Opdahl, Signe (2018). Menopausal hormone therapy and breast cancer risk: effect modification by body mass through life. European Journal of Epidemiology (EJE).
https://doi.org/10.1007/s10654-018-0431-7

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig