English version
Elisabeth Grønning

Elisabeth Grønning

Kort om

Internasjonal koordinator / Lektor i estetiske metoder i sosialpedagogisk arbeid

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Fuglestad, Svein; Grønning, Elisabeth; Storø, Jan (2019). Aktivitetsfaget i barnevernspedagogutdanningen – i et nytteperspektiv. Tidsskriftet Norges Barnevern .

Storø, Jan; Fuglestad, Svein; Grønning, Elisabeth (2015). Aktivitetsfaget i barnevernspedagogutdanningen. Bjørknes, Linda Elisabeth; Kruse, Erik Lindbæk; Hagstrøm, Elisabeth; Karseth, Inger (Red.). Sommerfugl, fly! En artikkelsamling av barnevernspedagoger. Kapittel 3. s. 32-52.

Fougner, Amelie; Grønning, Elisabeth (2004). Apprendere l ètica del volto. Techniche Narrative nr 19, Edizioni Guerini e Associati.



Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig