English version
Gry Bettina Moxnes

Gry Bettina Moxnes

Kort om

Seksjonssjef for Biblioteket Pilestredet, med filialer i P32, P35 og P48.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Moxnes, Gry Bettina ; Miller, Kelly; Kibler, Simone; Narcis, Samantha; Schubert, Veronika (2022). Current and Emerging Space Priorities in University Libraries Across the Globe. An Interactive Participatory Session with the Special Interest Group (SIG) on Library Space. 42nd IATUL Conference. IATUL, University Library University of Miami.

Gregersen, Anne-Berit; Moxnes, Gry Bettina (2019). Planning Ahead, Being Prepared: Looking into Future Possibilities for Library Space. 40th IATUL Annual Conference. International Association of University Libraries.
https://docs.lib.purdue.edu/iatul/2019/space/3/

Kannelønning, Mari Serine ; Moxnes, Gry Bettina (2017). Erfaringer fra Erasmus+ utveksling. Erasmusseminaret 2017. Senter for internasjonalisering av utdanning og UiA.

Gregersen, Anne-Berit; Moxnes, Gry Bettina (2017). Making the library the preferred place to study: rethinking existing spaces and opening the library to the users. 38th IATUL Annual Conference. International Association of University Libraries.
http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?art

Gregersen, Anne-Berit; Moxnes, Gry Bettina (2017). Making the library the preferred place to study: Rethinking and redesigning existing library space. 38th IATUL Annual Conference. International Association of University Libraries.
http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?art

Moxnes, Gry Bettina (2017). Markedsføring og tilrettelegging av biblioteket - ut fra brukernes interesser og behov. Seminar om markedsføring av bibliotek. Norsk fagbibliotekforening.
http://nff.norskbibliotekforening.no/wp-content/up

Moxnes, Gry Bettina ; Gregersen, Anne-Berit (2016). Rethinking existing spaces: Making the library the preferred place to study. IFLA WLIC 2016. International Federation for Library Associations.
http://library.ifla.org/id/eprint/1588

Moxnes, Gry Bettina ; Nygaard, Guro (2015). The Library as study space. New roles and document types for libraries in higher education . HiOA, Cape Peninsula University Library (CPUT).

Moxnes, Gry Bettina ; Nygaard, Guro (2015). Marketing the library. New roles and document types for libraries in higher education. HiOA, Cape Peninsula University Library (CPUT).

Moxnes, Gry Bettina (2015). The library as study space. Erasmus Oslo International Staff Training. University of Oslo and Oslo and Akershus University College .

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig