English version
Gry Bettina Moxnes

Gry Bettina Moxnes

Kort om

Jeg jobber som kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør på Universitetsbiblioteket (UB). Jeg er leder av UBs kommunikasjonsgruppe og har ansvar for UBs nettsider, sosiale medier og infoskjermer. Jeg jobber også med utvikling av det fysiske bibliotekrommet, konferanser og arrangementer.

Administrative arbeidsområder

Nettpublisering   Markedsføring   Veiledning, bibliotek   Databaser   EndNote   Referanseverktøy   Arrangementer   Konferanser   Nettredaktør   Sosiale medier

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Gregersen, Anne-Berit; Moxnes, Gry Bettina (2019). Planning Ahead, Being Prepared: Looking into Future Possibilities for Library Space. 40th IATUL Annual Conference. International Association of University Libraries.
https://docs.lib.purdue.edu/iatul/2019/space/3/

Kannelønning, Mari Serine; Nygaard, Guro; Tallaksen, Hanne Rennesund; Sandvik, Henning; Liljan, Hanne Sofie Bjerkås; Moxnes, Gry Bettina; Knutsen, Bettina Grødem (2018). Marketing the Library in the Digital Age. The 39th Annual IATUL Conference. IATUL og Universitetsbiblioteket ved OsloMet.

Kannelønning, Mari Serine; Moxnes, Gry Bettina (2017). Erfaringer fra Erasmus+ utveksling. Erasmusseminaret 2017. Senter for internasjonalisering av utdanning og UiA.

Gregersen, Anne-Berit; Moxnes, Gry Bettina (2017). Making the library the preferred place to study: rethinking existing spaces and opening the library to the users. 38th IATUL Annual Conference. International Association of University Libraries.
http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?art...

Gregersen, Anne-Berit; Moxnes, Gry Bettina (2017). Making the library the preferred place to study: Rethinking and redesigning existing library space. 38th IATUL Annual Conference. International Association of University Libraries.
http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?art...

Moxnes, Gry Bettina (2017). Markedsføring og tilrettelegging av biblioteket - ut fra brukernes interesser og behov. Seminar om markedsføring av bibliotek. Norsk fagbibliotekforening.
http://nff.norskbibliotekforening.no/wp-content/up...

Moxnes, Gry Bettina; Gregersen, Anne-Berit (2016). Rethinking existing spaces: Making the library the preferred place to study. IFLA WLIC 2016. International Federation for Library Associations.
http://library.ifla.org/1588/1/p-053-moxnes-en_pos...

Moxnes, Gry Bettina; Nygaard, Guro (2015). The Library as study space. New roles and document types for libraries in higher education. HiOA, Cape Peninsula University Library (CPUT).

Moxnes, Gry Bettina; Nygaard, Guro (2015). Marketing the library. New roles and document types for libraries in higher education. HiOA, Cape Peninsula University Library (CPUT).

Moxnes, Gry Bettina (2015). The library as study space. Erasmus Oslo International Staff Training. University of Oslo and Oslo and Akershus University College.

Publikasjonslisten er hentet fra Cristin. Listen kan være ufullstendig