English version
Hege Tapio

Hege Tapio

Forskningsprosjekter

  • FeLT- Futures of Living Technologies

    Forskningsprosjektet FeLT - Futures of Living Technologies, er motivert av relasjoner og interaksjon mellom mennesker, levende organismer og maskiner, forbindelser på grensen til hva vi kan oppfatte som det levende i dag.

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Hellstrand, Ingvil Førland; Tapio, Hege; Austrått, Kenneth; Cathrine, Knudsen; Koski, Kaisu (2021). Art, Science and Cocktails: Caring Futures Edition. Innoasis Science and Cocktails. Nordic Edge Expo.
https://nordicedge.org/blog/events/innoasis-scienc...

Tapio, Hege (2020). Participant in the panel: "Body Shopping – challenging convention in the donation and use of bodily materials through art practice". TTT2020 Vienna/Online "Taboo - Transgression - Transcendence in Art & Science". University of Applied Arts Vienna.

Tapio, Hege (2020). Online screening of the video-performance "Healing Session".

Tapio, Hege; Bergaust, Kristin; Nichele, Stefano; Christensen-Scheel, Boel; Wettre, Mikkel (2020). FeLT - Futures of Living Technologies, Project Launch Symposium. FeLT - Futures of Living Technologies, Project Launch Symposium. FeLT - Futures of Living Technologies.

Tapio, Hege; Van Dierendonck, Roland (2020). Workshop with NOBA - Norwegian Bioart Arena. WORKSHOP #1 Hunting for nature´s healing powers: soil, flowers and antibiotics. NOBA - Norwegian Bioart Arena.

Tapio, Hege (2020). Presentation of Bioart. Presentation of Bioart for students at Frogn VGS. In collaboration with NOBA - Norwegian Bioart Arena..Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig