English version
Inger Karin Almås

Inger Karin Almås

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Almås, Inger Karin; Eldevik, Sigmund; Eikeseth, Svein (2019). Etablering av emergente intraverbale responser. Svare på når spørsmål. NAFO seminar. Norsk Atferdsanalytisk Forening.

Almås, Inger Karin; Børtveit, Line; Eikeseth, Svein (2018). Svare på kategori spørsmål. Kan etablering av lytteratferd fremme emergente intraverbale responser. NAFO seminar. Norsk Atferdsanalytisk Forening.

Almås, Inger Karin; Grethe Henden, Wang; Helene, Strand; Eikeseth, Svein (2018). Svare på når spørsmål. Etablering av emergente intraverbale responser. NAFO seminar. Norsk Atferdsanalytisk Forening.

Hoel, Kari Anne; Almås, Inger Karin; Granås, Anne Gerd; Halvorsrud, Liv Torill (2018). Interdisciplinary systematic medication reviews in housing for people with intellectual disabilities in Norway. Nordic conferense in nursing research.

Augland, Hanne; Almås, Inger Karin; Eikeseth, Svein; Eldevik, Sigmund (2018). Establishment of Listener Behavior May Result in Emergent Intraverbal Behavior in Children With Developmental Delays. Association for Behaviror Analysis International 44th Annual Convention; San Diego, CA.

Almås, Inger Karin; Gulbrandsen, Sabine (2017). Etablering av ferdigheter for å leke butikk. NAFO seminar. Norsk Atferdsanalytisk Forening.

Almås, Inger Karin; Breifjell, Ida (2017). Gjenfortelle korte historier. Etablering av intraverbal atferd. NAFO seminar. Norsk Atferdsanalytisk Forening.

Almås, Inger Karin; Gjerde, Kristine; Eikeseth, Svein (2016). Etablering av intraverbal atferd hos barn med forsinket språkutvikling. NAFO seminar. Norsk Atferdsanalytisk Forening.

Aasvangen, Hege; Dehlin, Julie; Almås, Inger Karin (2016). Atferdsavtaler brukt for å øke sammenhengende tid i arbeid. NAFO seminar. Norsk Atferdsanalytisk Forening.

Olaff, Heidi Skorge; Ree, Gunnar; Bakke, Anne; Vandbakk, Monica; Eikeseth, Svein; Eldevik, Sigmund; Johansen, Espen Borgå; Strømgren, Børge; Almås, Inger Karin; Horne, Hans; Johannesen, Stig Tore (2013). Bachelor's Program in Psychology with Empasis on Behavior Analysis. 39th Annual Convention; Minneapolis, MN; 2013. Assosiation for Behavior Analysis International.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig