English version
Ina Marie Christiansen

Ina Marie Christiansen

Forskningsprosjekter

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Christiansen, Ina Marie; Kjærås, Kristin Edith Abrahamsen (2021). Kampen om en tredje boligsektor i Oslo: De kommersielle og ikke-kommersielle alternativene. Tidsskrift for boligforskning .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig