English version
Ingvild Andersen

Ingvild Andersen

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Andersen, Ingvild ; Buch, Robert ; Kuvaas, Bård (2020). A Literature Review of Social and Economic Leader-Member Exchange. 12 s. Frontiers in Psychology. Vol. 11.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01474Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig