English version
Kjersti Blehr Lånkan

Kjersti Blehr Lånkan

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Thorbjørnsrud, Kjersti; Blehr Lånkan, Kjersti (2022). ‘Someone should have looked after us’: the boundary work of mental health disclosure on TV. Media, Culture and Society . Vol. 44.
https://hdl.handle.net/11250/3035827

Lånkan, Kjersti; Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). TV Inside the Psychiatric Hospital: Patient Experiences. International Journal of Communication . Vol. 16.
https://hdl.handle.net/11250/3035829

Eide, Elisabeth; Lånkan, Kjersti (2016). Autonomous Journalists and Anonymous Politicians? Norwegian Media Coverage of then NSA and the "Snowden Affair". Norsk Medietidsskrift . Vol. 23.
https://www.idunn.no/nmt/2016/03/autonomous_journa...Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig