English version
Mari Sundsbø

Mari Sundsbø

Publikasjoner og forskningsresultater

Formidling

Marti, Kristin Torjesen ; Sundsbø, Mari (2023). Lekende tilnærminger til skriving i begynneropplæringen. DEKOMP faggruppe i norsk for 1.-3. trinn. Lillestrøm kommune.

Sundsbø, Mari ; Marti, Kristin Torjesen (2023). Utforming av klasserommet i begynneropplæringen. Fagnettverk knyttet til arbeid med norskfaget 1.-3.trinn. Desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DeKomp). Lillestrøm kommune.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig