English version
Siri Tessem

Siri Tessem

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Tessem, Siri ; Møyner, Elisabeth; Feiring, Marte (2021). Learning from a situation of discomfort – a qualitative study of physiotherapy student practice in mental health. Physiotherapy Theory and Practice.
https://doi.org/10.1080/09593985.2021.1878566

Møyner, Elisabeth; Tessem, Siri ; Feiring, Marte (2020). Alene på ukjent grunn: Fysioterapeutstudenter som treningskontakter for pasienter med psykiske lidelser. Fysioterapeuten. Vol. 8.
https://fysioterapeuten.no/fagfellevurdert-moyner-

Tessem, Siri ; Hagstrøm, Nora (2012). Gangfunksjon etter hjerneslag : er hastighet og symmetri relevante mål for opptreningen?. 5 s. Fysioterapeuten. Vol. 79.
http://hdl.handle.net/10642/1412

Hagstrøm, Nora ; Tessem, Siri ; Erichsen, Anne Spendrup; Omang, Siri (2011). Samarbeidsprosjekt mellom profesjonsutdanning og klinisk praksis; prosess og erfaring. 6 s. Fysioterapeuten.
http://hdl.handle.net/10642/1134

Tessem, Siri ; Hagstrøm, Nora (2008). Samarbeidsprosjekt mellom profesjonsutdanning og klinisk praksis. I Havnes (red) Utviklingsarbeid i profesjonsutdanninger. 2008. Havnes, Anton (Red.). Utviklingsarbeid i profesjonsutdanning. Erfaringer fra førstelektorprogrammet ved Høgskolen i Oslo. s. 28-44. Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tessem, Siri ; Hagstrøm, Nora ; Fallang, Bjørg (2007). Weight distribution in standing and sitting positions, and weight transfer during reaching tasks, in seated stroke subjects and healthy subjects. 13 s. Physiotherapy Research International. Vol. 12.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig