English version
Terje Gjøsæter

Terje Gjøsæter

Kort om

Forskningsinteresser:
* Universell utforming av IKT for kriseberedskap.
* Universell utforming og nettsidetilgjengelighet (WCAG).
* Sikkerhet og personvern i kritisk infrastruktur (SCADA-systemer).
* Programmeringsspråkteori, domenespesifikke språk, meta-modellering og modellering (UML, MOF, ECORE, etc.).

Vitenskapelige publikasjoner

Gjøsæter, Terje; Radianti, Jaziar; Murayama, Yuko (2023). Information Technology in Disaster Risk Reduction. ISBN: 978-3-031-34207-3. 500 s. Springer.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-3...

Prinz, Andreas; Engebretsen, Martin; Gjøsæter, Terje; Møller-Pedersen, Birger; Xanthopoulou, Themis Dimitra (2023). Models, systems, and descriptions: A cross-disciplinary reflection on models. Frontiers in Computer Science . Vol. 5.
https://hdl.handle.net/11250/3062892

Prinz, Andreas; Xanthopoulou, Themis Dimitra; Gjøsæter, Terje; Møller-Pedersen, Birger (2022). On abstraction in the OMG hierarchy: systems, models, and descriptions. ACM / IEEE 25th International Conference on Model Driven Engineering Languages and Systems (MODELS). Chapter. s. 322-330. Association for Computing Machinery (ACM).
http://hdl.handle.net/10852/99392

Herrera, Lucia Castro; Gjøsæter, Terje (2022). Community Segmentation and Inclusive Social Media Listening. Proceedings of the International ISCRAM Conference .
https://hdl.handle.net/11250/3061081

Aarland, Mari; Gjøsæter, Terje (2022). Digital Supply Chain Vulnerabilities in Critical Infrastructure: A Systematic Literature Review on Cybersecurity in the Energy Sector. Proceedings of the International Conference on Information Systems Security and Privacy (ICISSP) .
https://hdl.handle.net/11250/3052765

Gjøsæter, Terje; Radianti, Jaziar (2021). Cyber-Security in Digital Metering Value Chain for Mountain Landslide Warning. Murayama, Yuko; Velev, Dimiter; Zlateva, Plamena (Red.). Information Technology in Disaster Risk Reduction, 5th IFIP WG 5.15 International Conference, ITDRR 2020, Sofia, Bulgaria, December 3–4, 2020, Revised Selected Papers. Springer Berlin/Heidelberg.

Gjøsæter, Terje; Radianti, Jaziar (2021). Cyber-Security in Digital Metering Value Chain for Mountain Landslide Warning. Murayama, Yuko; Velev, Dimiter; Zlateva, Plamena (Red.). Information Technology in Disaster Risk Reduction, 5th IFIP WG 5.15 International Conference, ITDRR 2020, Sofia, Bulgaria, December 3–4, 2020, Revised Selected Papers. Springer Berlin/Heidelberg.

Gjøsæter, Terje; Radianti, Jaziar (2021). Cyber-Security in Digital Metering Value Chain for Mountain Landslide Warning. Murayama, Yuko; Velev, Dimiter; Zlateva, Plamena (Red.). Information Technology in Disaster Risk Reduction, 5th IFIP WG 5.15 International Conference, ITDRR 2020, Sofia, Bulgaria, December 3–4, 2020, Revised Selected Papers. Springer Berlin/Heidelberg.

Radianti, Jaziar; Gjøsæter, Terje; Chen, Weiqin (2021). Slaying the SA-Demons – Humans vs. Technology – A Content analysis. Adrot, Anouck; Grace, Rob; Moore, Kathleen; Zobel, Christopher W. (Red.). ISCRAM 2021 Conference Proceedings - 18th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management. Usability and Universal Design of ICT For Emergency Management. s. 946-958. ISCRAM Association.
https://hdl.handle.net/11250/2988710

Gupta, Suraj; Gjøsæter, Terje; Giannoumis, G. Anthony (2021). Web Accessibility and Web Developer Attitudes Towards Accessibility in Mozambique. Margherita, Antona; Stephanidis, Constantine (Red.). Universal Access in Human-Computer Interaction. Access to Media, Learning and Assistive Environments. 15th International Conference, UAHCI 2021, Held as Part of the 23rd HCI International Conference, HCII 2021, Virtual Event, July 24–29, 2021, Proceedings, Part II. Kapittel 14. s. 213-231. Springer.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig