English version
Torgeir Skyttermoen

Torgeir Skyttermoen

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Statsvitenskap og organisasjonsteori

Emner

Organisasjon og ledelse   Prosjektledelse   Ledelse og lederutvikling   Endringsledelse   Ansvarlig ledelse og organisering   Organisasjonsutforming

Forskningsgrupper

Vitenskapelige publikasjoner

Jørgensen, Sveinung; Skyttermoen, Torgeir; Syversen, Trine Løvold (2013). I pose og sekk? Mot en prakademisk utdanning i organisasjons- og ledelsesfag : et studieutviklingsprosjekt som ble "kronet med gull". Bjørke, Gerd; Jarning, Harald; Eikeland, Olav (Red.). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. 16. s. 211-226. ABM-media AS.

Skyttermoen, Torgeir (2011). Mer enn vurdering? Om digitale kompetansemapper i høyere utdanning. UNIPED (Tromsø) . Vol. 34.

Skyttermoen, Torgeir (2008). Educause Conference 2008 - A brief report. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning . Vol. 4.Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig