English version
Vagelis Plevris

Vagelis Plevris

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bygg-, anleggs- og transportteknologi   Bygningsmaterialer   Konstruksjonsteknologi

Emner

Jordskjelvrisiko   Konstruksjonsanalyse   Nevrale nettverk   Stabilitet av konstruksjoner   Elementmetoder   Bygg og anlegg   Oppførsel til stålrammer   Betongkonstruksjoner   Ant Colony Optimization   Ingeniørdidaktikk   Optimalisering   Beregningsvitenskap   Computer aided engineering   Multi-Objective Optimization

Land

Hellas   Norge

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • HYPERION

    HYPERION vil produsere et avansert verktøy for å vurdere trusler om klimaendringer i takt med andre naturlige farer for kulturminner.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Jiménez Rios, Alejandro; Plevris, Vagelis; Nogal, Maria (2023). Bridge management through digital twin-based anomaly detection systems: A systematic review. Frontiers in Built Environment .
https://alejandoslomet.github.io/

Kioumarsi, Mahdi; Plevris, Vagelis; Shabani, Amirhosein (2022). Vulnerability assessment of cultural heritage structures. 8th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS Congress 2022). 487. European Community on Computional Methods in Applied Sciences (ECCOMAS).
https://www.scipedia.com/public/Kioumarsi_et_al_20...

Ben Seghier, Mohamed El Amine; Plevris, Vagelis; Ramirez, German Solorzano (2022). Random forest-based algorithms for accurate evaluation of ultimate bending capacity of steel tubes. Structures . Vol. 44.

Plevris, Vagelis; Ramirez, German Solorzano (2022). A Collection of 30 Multidimensional Functions for Global Optimization Benchmarking. Data . Vol. 7.

Shabani, Amirhosein; Skamantzari, Margarita; Tapinaki, Sevasti; Georgopoulos, Andreas; Plevris, Vagelis; Kioumarsi, Mahdi (2022). 3D simulation models for developing digital twins of heritage structures: challenges and strategies. Procedia Structural Integrity . Vol. 37.

Gharehbaghi, Sadjad; Gandomi, Mostafa; Plevris, Vagelis; Gandomi, Amir H. (2021). Prediction of seismic damage spectra using computational intelligence methods. 16 s. Computers & structures . Vol. 253.

Plevris, Vagelis; Ramirez, German Solorzano (2021). Prediction of the Eigenperiods of MDOF Shear Buildings Using Neural Networks. Papadrakakis, M.; Fragiadakis, Michalis (Red.). Proceedings of the 8th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Minisymposia MS 40. s. 3894-3910. European Community on Computional Methods in Applied Sciences (ECCOMAS).

Ramirez, German Solorzano; Plevris, Vagelis (2021). Design of Reinforced Concrete Isolated Footings Under Axial Loading with Artificial Neural Networks. Gauger, Nicolas; Giannakoglou, Kyriakos; Papadrakakis, M.; Periaux, Jacques (Red.). Proceedings of the 14th International Conference on Evolutionary and Deterministic Methods For Design, Optimization and Control. Minisymposia MS 6. s. 118-131. European Community on Computional Methods in Applied Sciences (ECCOMAS).

Plevris, Vagelis; Bakas, Nikolaos P.; Ramirez, German Solorzano (2021). Pure Random Orthogonal Search (PROS): A Plain and Elegant Parameterless Algorithm for Global Optimization. 28 s. Applied Sciences . Vol. 11.

Shabani, Amirhosein; Hosamo, Haidar; Plevris, Vagelis; Kioumarsi, Mahdi (2021). A Preliminary Structural Survey of Heritage Timber Log Houses in Tønsberg, Norway. Roca, P.; Molins, Climent (Red.). 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRUCTURAL ANALYSIS OF HISTORICAL CONSTRUCTIONS (SAHC 2021). Projects and case studies. s. 873-884. International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE).
https://www.researchgate.net/profile/Amirhosein-Sh...

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig