English version
Vagelis Plevris

Vagelis Plevris

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bygg-, anleggs- og transportteknologi   Bygningsmaterialer   Konstruksjonsteknologi

Emner

Jordskjelvrisiko   Konstruksjonsanalyse   Nevrale nettverk   Stabilitet av konstruksjoner   Elementmetoder   Bygg og anlegg   Oppførsel til stålrammer   Betongkonstruksjoner   Ant Colony Optimization   Ingeniørdidaktikk   Optimalisering   Beregningsvitenskap   Computer aided engineering   Multi-Objective Optimization

Land

Hellas   Norge

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • HYPERION

    HYPERION vil produsere et avansert verktøy for å vurdere trusler om klimaendringer i takt med andre naturlige farer for kulturminner.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Ben Seghier, Mohamed El Amine; Plevris, Vagelis; Ramirez, German Solorzano (2022). Random forest-based algorithms for accurate evaluation of ultimate bending capacity of steel tubes. Structures . Vol. 44.

Plevris, Vagelis; Ramirez, German Solorzano (2022). A Collection of 30 Multidimensional Functions for Global Optimization Benchmarking. Data . Vol. 7.

Shabani, Amirhosein; Skamantzari, Margarita; Tapinaki, Sevasti; Georgopoulos, Andreas; Plevris, Vagelis; Kioumarsi, Mahdi (2022). 3D simulation models for developing digital twins of heritage structures: challenges and strategies. Procedia Structural Integrity . Vol. 37.

Gharehbaghi, Sadjad; Gandomi, Mostafa; Plevris, Vagelis; Gandomi, Amir H. (2021). Prediction of seismic damage spectra using computational intelligence methods. 16 s. Computers & structures . Vol. 253.

Plevris, Vagelis; Ramirez, German Solorzano (2021). Prediction of the Eigenperiods of MDOF Shear Buildings Using Neural Networks. Papadrakakis, M.; Fragiadakis, Michalis (Red.). Proceedings of the 8th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering. Minisymposia MS 40. s. 3894-3910. European Community on Computional Methods in Applied Sciences (ECCOMAS).

Ramirez, German Solorzano; Plevris, Vagelis (2021). Design of Reinforced Concrete Isolated Footings Under Axial Loading with Artificial Neural Networks. Gauger, Nicolas; Giannakoglou, Kyriakos; Papadrakakis, M.; Periaux, Jacques (Red.). Proceedings of the 14th International Conference on Evolutionary and Deterministic Methods For Design, Optimization and Control. Minisymposia MS 6. s. 118-131. European Community on Computional Methods in Applied Sciences (ECCOMAS).

Plevris, Vagelis; Bakas, Nikolaos P.; Ramirez, German Solorzano (2021). Pure Random Orthogonal Search (PROS): A Plain and Elegant Parameterless Algorithm for Global Optimization. 28 s. Applied Sciences . Vol. 11.

Shabani, Amirhosein; Hosamo, Haidar; Plevris, Vagelis; Kioumarsi, Mahdi (2021). A Preliminary Structural Survey of Heritage Timber Log Houses in Tønsberg, Norway. Roca, P.; Molins, Climent (Red.). 12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRUCTURAL ANALYSIS OF HISTORICAL CONSTRUCTIONS (SAHC 2021). Projects and case studies. s. 873-884. International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE).
https://www.researchgate.net/profile/Amirhosein-Sh...

Ramirez, German Solorzano; Plevris, Vagelis (2020). Optimum Design of RC Footings with Genetic Algorithms According to ACI 318-19. 17 s. Buildings . Vol. 10.

Tsiatas, George C.; Plevris, Vagelis (2020). Innovative Approaches in Computational Structural Engineering. ISBN: 978-2-88963-607-5. 264 s. Frontiers.
https://doi.org/10.3389/fbuil.2020.00039

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig