English version
Vagelis Plevris

Vagelis Plevris

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Bygg-, anleggs- og transportteknologi   Bygningsmaterialer   Konstruksjonsteknologi

Emner

Jordskjelvrisiko   Konstruksjonsanalyse   Nevrale nettverk   Stabilitet av konstruksjoner   Elementmetoder   Bygg og anlegg   Oppførsel til stålrammer   Betongkonstruksjoner   Ant Colony Optimization   Ingeniørdidaktikk   Optimalisering   Beregningsvitenskap   Computer aided engineering   Multi-Objective Optimization

Land

Hellas   Norge

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • HYPERION

    HYPERION vil produsere et avansert verktøy for å vurdere trusler om klimaendringer i takt med andre naturlige farer for kulturminner.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Solorzano, German; Plevris, Vagelis (2023). An Open-Source Framework for Modeling RC Shear Walls Using Deep Neural Networks. 17 s. Advances in Civil Engineering. Vol. 2023.
https://doi.org/10.1155/2023/7953869

Jiménez Rios, Alejandro ; Plevris, Vagelis ; Nogal, Maria (2023). Bridge management through digital twin-based anomaly detection systems: A systematic review. 18 s. Frontiers in Built Environment. Vol. 9.
https://doi.org/10.3389/fbuil.2023.1176621

Jiménez Rios, Alejandro ; Ruiz-Capel, Samuel; Plevris, Vagelis ; Nogal, Maria (2023). Computational Methods Applied to Earthen Historical Structures. 7 s. Frontiers in Built Environment.
https://doi.org/10.3389/fbuil.2023.1219108

Plevris, Vagelis ; Papazafeiropoulos, George; Jiménez Rios, Alejandro (2023). Chatbots Put to the Test in Math and Logic Problems: A Comparison and Assessment of ChatGPT-3.5, ChatGPT-4, and Google Bard. 20 s. AI. Vol. 4.
https://doi.org/10.3390/ai4040048

Jiménez Rios, Alejandro ; Plevris, Vagelis ; Nogal, Maria (2023). Uncertainties in the synthetic data generation for the creation of bridge digital twins. Papadrakakis, M.; Papadopoulos, V.; Stefanou, G. (Red.). Proceedings of the 5th International Conference on Uncertainty Quantification in Computational Science and Engineering Held in Athens, Greece 12-14 June 2023. s. 39-47. European Community on Computional Methods in Applied Sciences (ECCOMAS).
https://doi.org/10.7712/120223.10323.20020

Jiménez Rios, Alejandro ; Plevris, Vagelis ; Nogal, Maria (2023). Synthetic data generation for the creation of bridge digital twins what-if scenarios. Papadrakakis, M.; Fragiadakis, M. (Red.). Proceedings of the 9th International Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering Held in Athens, Greece 12-14 June 2023. s. 4801-4809. European Community on Computional Methods in Applied Sciences (ECCOMAS).
https://doi.org/10.7712/120123.10760.21262

Shabani, Amirhosein ; Kioumarsi, Mahdi ; Plevris, Vagelis (2023). Performance-based seismic assessment of a historical masonry arch bridge: Effect of pulse-like excitations. 15 s. Frontiers of Structural and Civil Engineering (FSCE). Vol. 17.
https://doi.org/10.1007/s11709-023-0972-z

Ben Seghier, Mohamed El Amine; Plevris, Vagelis ; Ramirez, German Solorzano (2022). Random forest-based algorithms for accurate evaluation of ultimate bending capacity of steel tubes. 12 s. Structures. Vol. 44.
https://doi.org/10.1016/j.istruc.2022.08.007

Plevris, Vagelis ; Ramirez, German Solorzano (2022). A Collection of 30 Multidimensional Functions for Global Optimization Benchmarking. 51 s. Data. Vol. 7.
https://doi.org/10.3390/data7040046

Shabani, Amirhosein ; Skamantzari, Margarita; Tapinaki, Sevasti; Georgopoulos, Andreas; Plevris, Vagelis ; Kioumarsi, Mahdi (2022). 3D simulation models for developing digital twins of heritage structures: challenges and strategies. Procedia Structural Integrity. Vol. 37.
https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.01.090

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig