English version
Amirhosein Shabani

Amirhosein Shabani

Forskningsgrupper

Forskningsprosjekter

  • HYPERION

    HYPERIONs ambisjon er å produsere et avansert verktøy for å vurdere trusler om klimaendringer i takt med andre naturlige farer for kulturminner.

Publikasjoner og forskningsresultater

Vitenskapelige publikasjoner

Shabani, Amirhosein; Kioumarsi, Mahdi; Zucconi, Maria (2021). State of the art of simplified analytical methods for seismic vulnerability assessment of unreinforced masonry buildings. 18 s. Engineering structures . Vol. 239.

Shabani, Amirhosein; Kioumarsi, Mahdi; Plevris, Vagelis; Stamatopoulos, Haris (2020). Structural Vulnerability Assessment of Heritage Timber Buildings: A Methodological Proposal. 20 s. Forests . Vol. 11.
https://hdl.handle.net/11250/2725742

Shabani, Amirhosein; Erfani, Saeed (2020). Seismic Performance Evaluation of SSMF with Simple Beam–Column Connections Under the Base Level. International Journal of Steel Structures .

Zaherdannak, Amin; Shabani, Amirhosein; Erfani, Saeed (2020). Seismic Performance Evaluation of Special RC Frames with Gravity Steel Columns under the Base Level. 11 s. Shock and Vibration . Vol. 2020.

Moradi, Mohammad Javad; Roshani, Mohammad Mahdi; Shabani, Amirhosein; Kioumarsi, Mahdi (2020). Prediction of the Load-Bearing Behavior of SPSW with Rectangular Opening by RBF Network. Applied Sciences .Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig