Tospråktesten

Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker. OsloMet tilbyr testing tre ganger i året over hele Norge.

Tospråktesten vår 2021

I mars 2021 gjennomføres Tospråktesten i følgende språk:

Gjennomføring forutsetter at vi mottar tilstrekkelig antall søknader på de ulike språkene. Det kan bli nødvendig å utsette enkelte språk eller gjøre prioriteringer basert på tolkebehov, opptak til tolkeutdanningen eller andre hensyn.

Søk om å ta Tospråktesten (tospraktesten.oslomet.no)

Søknadsfrist: 10. januar 2021

Står ikke språket ditt på lista? Registrer deg på Min side - Tospråktesten (tospraktesten.oslomet.no). Da kontakter vi deg når det blir tilbud om test i ditt tolkespråk.

Om Tospråktesten

 • Hva er Tospråktesten?

  Tospråktesten er en muntlig prøve for potensielle tolker.

  Hva blir testet?

  Tospråktesten er en muntlig prøve i norsk og et tolkespråk, og krever gode ferdigheter i begge språkene. Vi tester den muntlige uttrykksevnen din, og evnen til å forstå og gjengi fra det ene språket til det andre. Ordforråd, uttale, grammatikk og språkføring blir også vurdert.

  Når?

  Tospråktesten holdes tre ganger i året og skal møte samfunnets tolkebehov. Hvilke språk det blir prøve i, blir bestemt i samarbeid mellom OsloMet og IMDi. 

  Og så da?

  Kandidater som får tilfredsstillende resultat på Tospråktesten, får tilbud om å delta på innføringskurset Tolkens ansvarsområde (TAO). Tilfredsstillende resultat og gjennomført kurs gir oppføring i Nasjonalt tolkeregister kategori E.

  Også en opptaksprøve

  Tospråktesten er samkjørt med opptaksprøven til OsloMet-studiet Tolking i offentlig sektor, både til grunnemnet og til bachelorutdanningen.

 • Hvordan foregår prøven?

  Hva skjer?

  Prøven er muntlig, og du møter en prøveleder, norsksensor og tolkespråksensor i prøvelokalet. Først vil sensor først framføre en tekst på norsk, sekvens for sekvens, og du skal gjengi den fortløpende på tolkespråket. Deretter framfører den andre sensoren en tekst på tolkespråket, og du skal gjengi den til norsk. Begge tekstene har til sammen 13 sekvenser, og du skal gjengi dem én etter én. Tekstene handler om allmenne temaer innenfor samfunn og helse.

  Hvor lang tid tar det?

  Prøven tar ca. 30 minutter. Du har ikke lov til å notere eller bruke noen form for hjelpemidler. 

  Greide jeg det?

  Prøven bedømmes med "Tilfredsstillende" og "Ikke tilfredsstillende", og resultatet er klart noen uker etter prøven. Du får tekstmelding når resultatet ligger klart på Min side – Tospråktesten (tospraktesten.oslomet.no).

 • Hvordan forberede seg?

  Se filmen!

  Filmen om Tospråktesten (film.oslomet.no) forklarer det meste om prøven.

  Hva kan jeg konkret gjøre?

  Du bør jobbe aktivt med språket for å utvide ordforrådet ditt, for eksempel ved å lese aviser og nettsider på norsk og på tolkespråket. Du bør holde deg oppdatert på ord og begreper, spesielt på områdene helse, sosialforvaltning, utdanning, rettsvesen og arbeidsliv.

  Bruk en venn

  Du kan øve deg ved å la en partner lese opp en tekst for deg setning for setning, mens du gjengir setningene på det andre språket. 

  Benytt tilgjengelige medier

  Du kan bruke programmer fra radio, TV eller klipp fra YouTube som du strømmer og setter på pause mens du gjengir på det andre språket, setning for setning. Det er ikke så viktig hva slags type program du henter materialet fra, men at du får øvd deg.

 • Tospråktesten utenfor Oslo

  Kan jeg ta testen utenfor Oslo?

  Ja, i tillegg til i Oslo kan vi tilby testen i Bergen, Bodø, Kristiansand, Stavanger, Trondheim eller Tromsø, avhengig av etterspørsel. Hvis du får tilbud om å ta testen et annet sted enn i Oslo, møter du fram i et videokonferanserom og gjennomfører prøven på skjerm.

  Hvis du får tilbud om prøve, må du ta prøven på det stedet du har fått tilbudet.

 • Krav til deg

  Norsk?

  Du må kunne dokumentere norskkunnskaper tilsvarende nivå B2 i Europarådets skala (folkeuniversitet.no).

  Pris? 

  Du må betale en egenandel på 500 kroner for å gå opp til prøven.

 • Hvordan dokumentere norsk?

  Du må dokumentere norskkunnskaper på én av disse måtene:

  • Grunnskole: 
   • vitnemål fra norskspråklig grunnskole samt bekreftelse fra skolen(e) på at du har gått alle årene (9 eller 10 år) der
  • Videregående skole:  
   • vitnemål/kompetansebevis fra norsk videregående skole som viser bestått eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer)
  • Norskprøve, Kompetanse Norge: 
   • prøvebevis fra Kompetanse Norge med resultatet B2 på alle de fire delprøvene til Norskprøve for voksne innvandrere
  • Test i norsk – høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten), Folkeuniversitetet: 
   • testbevis fra Norsk språktest med minimum karakteren "Bestått". Har du tatt testen før 2009, må du ha minst 450 poeng
  • Norsk for utenlandske studenter fra universitet eller høyskole
   • karakterutskrift fra norsk trinn 3
   • karakterutskrift som viser bestått årsstudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter (60 studiepoeng)
  • Annet: 
   • ​​​​​​​norsk bevilling som statsautorisert tolk
   • norsk bevilling som statsautorisert translatør
   • karakterutskrift fra høgskole eller universitet som viser bestått studium i tolking i offentlig sektor (minst 30 studiepoeng)
   • studium fra høgskole eller universitet i norsk språk (minst 60 studiepoeng)

  Dokumentasjonen sendes inn som en del av søknadsprosessen.

  Fyller du ikke noen av kravene?

  Da kan du dokumentere norskkunnskapene dine ved å melde deg opp til Test i norsk – høyere nivå (Folkeuniversitetet) eller Norskprøve (Kompetanse Norge). 

 • Tidligere testing

  Her ser du hvilke språk som er testet til nå.

  2019

   I 2019 har vi hatt Tospråktesten på følgende språk:

  •        amharisk
  •         arabisk
  •         bengali
  •         bilin
  •         chin
  •         fransk
  •         georgisk
  •         gresk
  •         hindi
  •         islandsk
  •         italiensk
  •         kantonesisk
  •         kinyarwanda
  •         kirundi
  •         makedonsk
  •         nepali
  •         nordsamisk
  •         oromo
  •         pashto
  •         rumensk
  •         somali
  •         swahili
  •         tagalog
  •         tyrkisk
  •         ukrainsk
  •         urdu
  •         vietnamesisk

  Følgende språk ble også tilbudt i 2019:

  •    lingala
  •    hebraisk
  •    lulesamisk
  •    sørsamisk
  •    tibetansk
   

  2018

  I 2018 hadde vi Tospråktesten på

  • aserbajdsjansk
  • engelsk
  • hindi
  • kinesisk (mandarin)
  • nordkurdisk
  • oromo
  • persisk
  • russisk
  • tamil
  • thai 
  • tigré
  • tigrinja
  • vietnamesisk

  2017

  I 2017 hadde vi Tospråktesten på

  • arabisk
  • bengali
  • makedonsk
  • panjabi
  • persisk
  • portugisisk
  • somali
  • sorani
  • spansk
  • tigrinja
  • vietnamesisk

  2016

  I 2016 hadde vi Tospråktesten på

  • arabisk
  • polsk
  • somali
  • tyrkisk

Kurs og retningslinjer

 • Kurs i tolkens ansvarsområde (TAO)

  Kandidater som oppnår tilfredsstillende resultat på Tospråktesten får tilbud om kurs i tolkens ansvarsområde (TAO).

  TAO er et tredagerskurs i tolkens yrkesetikk og tolkens plass i samtalen. Kurset gir en grunnleggende innføring i tolkeetikk, tolketeknikk, tolkens funksjon og tolkens ansvarsområde. Det er gratis og finner sted ved OsloMets lokaler sentralt i Oslo.

  Bestått test og gjennomført kurs gir mulighet for å søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregister i kategori E (tolkeregisteret.no).

  Kursene blir arrangert fortløpende og aktuelle kandidater vil motta invitasjon etter å ha gjennomført Tospråktesten.

  Les mer om innholdet på TAO-kurs her: 

 • Retningslinjer for Tospråktesten

  Retningslinjer for Tospråktesten ved OsloMet – storbyuniversitetet

  1. Tospråktesten er en muntlig prøve i norsk og et tolkespråk som tester kandidatens tospråklige ferdigheter.
  2. Tospråktestens målgruppe er personer som ønsker å kvalifisere seg til oppføring i Nasjonalt tolkeregister (tolkeregisteret.no) og praktisere som tolk i Norge, men som ikke har formelle tolkefaglige kvalifikasjoner (tolkeutdanning eller statsautorisasjon). Det er en forutsetning å ha gode ferdigheter i norsk og tolkespråket.
  3. For å gå opp til Tospråktesten må kandidaten være myndig eller fylle 18 år det året prøven avlegges.
  4. Søkere må dokumentere norskkunnskaper tilsvarende kravet til generell studiekompetanse (nivå B2).
  5. Prestasjonen på Tospråktesten (resultatet) vurderes som enten tilfredsstillende eller ikke tilfredsstillende.
  6. Kandidater med resultatet tilfredsstillende på Tospråktesten vil få tilbud om å delta på introduksjonskurset Tolkens ansvarsområde («TAO-kurs»).
  7. Tilfredsstillende resultat på Tospråktesten og gjennomført TAO-kurs gir grunnlag for å søke om oppføring i Nasjonalt tolkeregisters kategori E . Kategori E for Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring er rekrutteringskategorien i Nasjonalt tolkeregister, som forvaltes av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) (imdi.no).
  8. Resultatet på Tospråktesten kan brukes som grunnlag ved søknad om opptak til studiet Tolking i offentlig sektor ved OsloMet, etter gjeldende regler for opptak.
  9. Hvilke testspråk som tilbys, vurderes blant annet ut fra behovet for ulike tolkespråk i Norge. Vurderingen gjøres i samarbeid med IMDi. Tospråktesten forbeholder seg retten til å prioritere søkere.
  10. Tospråktesten holdes i OsloMets lokaler i Oslo. Søkere får også tilbud om å ta prøven i henholdsvis Bergen, Bodø, Kristiansand, Stavanger, Tromsø eller Trondheim. Kandidater som velger et annet frammøtested enn Oslo, gjennomfører Tospråktesten ved hjelp av videokonferanse. Det tas forbehold om antall kandidater.
  11. Søknad om testing tas imot på Tospråktesten – Min side (tospraktesten.oslomet.no) i perioden påmeldingen for det aktuelle tolkespråket er åpen.
  12. Det betales en egenandel for å gå opp til Tospråktesten. Påmelding er bindende, og egenandelen blir ikke refundert.
  13. Informasjon om oppnådd resultat meddeles til kandidatens epostadresse registrert på  Tospråktesten – Min side.
  14. Tospråktesten omfattes av Lov om universiteter og høgskoler (lovdata.no). Som muntlig forprøve kan resultatet av Tospråktesten ikke påklages, jf. §5-3 (5), men kandidaten kan be om begrunnelse for vurderingen, jf. §5-3 (1-3). Skriftlig ønske om begrunnelse må sendes OsloMet innen én uke.

Kontaktinformasjon

E-post: tospraktesten@oslomet.no.

  Laster inn ...

  Les mer om Tospråktesten