Hvor er mine brødre

Alex, Sahaya, Amir fra Hvor er mine brødre, og Raymond Johansen og Usman Mushtaq står tett i en halvsirkel og snakker.

Prosjektets mål gjenspeiles i OsloMets strategi, og i regjeringens samfunnsoppdrag om å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv (regjeringen.no).

Ambisjonen er at større representasjon blant ansatte i omsorgsyrker kan bygge broer og skape tillit innen omsorgsyrker som barnehage, skole og barnevern.

Prosjektet går ut på å

Alex og Sahaya fra prosjektet står foran en tavle og holder innlegg. I forgrunnen kan vi skimte bakhodet til to personer i publikum.

«Brødrene» Alexander Angeltvedt og Sahaya Kaithampillai ønsker elever fra Bjørnholt videregående skole velkommen til åpen dag på OsloMet. Foto: Pål Arne Kvalnes/OsloMet

Brødrene samarbeider med flere skoler i Oslo øst. Blant annet har prosjektet samarbeidet med Bjørnholt videregående skole i bydel Søndre Nordstrand siden 2021.

For studieåret 2024-2025 er det utviklet en plan for møteplasser som involverer elever både i første, andre og tredjeklasse ved skolen. Studenter fra ulike utdanninger ved universitetet samarbeider med brødrene og er ressurser og rollemodeller i møte med elevene.

Prosjektet inngår i det tverrfaglige nettverket Storbybarn, og har siden 2022 vært finansiert av områdesatsingen i bydel Søndre Nordstrand.

Følg brødrenes Instagramprofil for å holde deg oppdatert på hva de jobber med (instagram.com).

Mer om prosjektet

Sahaya ser inn i kamera og smiler.
Vil rekruttere unge flerkulturelle til å ta høyere utdanning

– Jeg vokste opp med en kameratgjeng som hadde dårlige karakterer og ingen motivasjon til å ta noe utdanning.

Raymond Johansen holder innlegg på seminar på OsloMets campus på Holmlia.
– Vi skal ikke undervurdere symboleffekten av at OsloMet er på Holmlia

Fredag 16. juni møttes Byrådet i Oslo, Bydel Søndre Nordstrand og OsloMet. – De som utdannes må kjenne byen, og da betyr det mye å være på Holmlia kontra å kun være i sentrum, sier byråd Sunniva Holmås Eidsvoll.

Kaffekopper med OsloMet-logo og Holmlia-navn
Dette gjør LUI på Holmlia

OsloMets satsing på Holmlia inkluderer mange aktiviteter fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). Her får du et lite innblikk.