Barnepalliasjon

Videreutdanning

Denne utdanningen har som mål å kvalifisere helsepersonell til å være sentrale ressurspersoner for barnepalliative team.

 • Målgruppe

  Målgruppen for studiet er eksempelvis sykepleiere, leger, sosionomer, barnevernspedagoger, fysio- ergoterapeuter, ernæringsfysiologer, vernepleiere, psykologer og pedagoger. Studiet er unikt i Norge og vi ønsker studenter fra alle landets helseregioner.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Bachelorgrad innen helse- og sosialfag, relevant pedagogisk utdanning eller profesjonsstudier innen medisin og psykologi, og minimum 2 års relevant yrkespraksis med alvorlig syke barn. Søkere med erfaring med barn og familier gjennom arbeid i voksenpalliasjon kan også søke studiet.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant høyere utdanning utover opptaksgrunnlaget og særlig relevant yrkespraksis.

  Relevant utdanning er høyere utdanning innen helse- og sosialfag og psykologi. Det kan gis ett tilleggspoeng for de som jobber i barnepalliative team eller har annen tilknytting til barnepalliative team (særlig relevant yrkespraksis).

  20 % av studieplassene forbeholdes søkere som kun konkurrerer på grunnlag av karakterpoeng.

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Hva lærer du?

  Palliasjon til barn er å ivareta barn fra 0-18 år med livstruende eller livsbegrensende tilstander og deres familier. Et godt palliativt tilbud innebærer tverrfaglig samarbeid, samarbeid mellom tjenestenivåer og samarbeid mellom ulike sektorer. Tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon fokuserer på helhetlige tjenester rettet mot barnet og familiens fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og eksistensielle behov.

  Etter endt studie skal studentene være ressurspersoner i utvikling av barnepalliative team. Slike team er anbefalt opprettet innenfor helseregionene i Norge. Målet er å gi studentene kompetanse til å lede, drifte og bidra med faglig kompetanse i regional eller lokale barnepalliative team.

  Organisering

  Studiet består av 4 obligatoriske emner og gjennomføres på deltid i løpet av to semestre.

  Studiet er samlingsbasert, med inntil fire-fem samlinger på 2-4 dager i studietiden. Mellom samlingene forutsettes det at studentene arbeider med fagstoff alene og sammen med medstudenter.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Kostnader

Har du spørsmål?

Kontaktskjema