Barnepalliasjon

Videreutdanning

Å bistå alvorlig syke og døende barn krever spesialkompetanse. Studiet egner seg for sykepleiere, leger, sosionomer, barnevernspedagoger, fysio-, og ergoterapeuter, ernæringsfysiologer, vernepleiere, psykologer og pedagoger.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha en av disse:

  • bachelorgrad innen helse- og sosialfag
  • relevant pedagogisk utdanning
  • profesjonsstudier innen medisin eller psykologi

  Du må også ha minst to års yrkespraksis med alvorlig syke barn. Erfaring med barn og familier gjennom arbeid i voksenpalliasjon er også relevant.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden/utdanningen.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3239.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Målgruppe

  Målgruppen for studiet er eksempelvis sykepleiere, leger, sosionomer, barnevernspedagoger, fysio- ergoterapeuter, ernæringsfysiologer, vernepleiere, psykologer og pedagoger. Studiet er unikt i Norge og vi ønsker studenter fra alle landets helseregioner.

 • Hva lærer du?

  Palliasjon til barn er å ivareta barn fra 0-18 år med livstruende eller livsbegrensende tilstander og deres familier. Et godt palliativt tilbud innebærer tverrfaglig samarbeid, samarbeid mellom tjenestenivåer og samarbeid mellom ulike sektorer. Tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon fokuserer på helhetlige tjenester rettet mot barnet og familiens fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og eksistensielle behov.

  Etter endt studie skal studentene være ressurspersoner i utvikling av barnepalliative team. Slike team er anbefalt opprettet innenfor helseregionene i Norge. Målet er å gi studentene kompetanse til å lede, drifte og bidra med faglig kompetanse i regional eller lokale barnepalliative team.

  Organisering

  Studiet har tre samlinger hvert semester. Hver samling går over fire til fem dager. Mellom samlingene forutsettes det at studentene arbeider med fagstoff alene og sammen med medstudenter.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Kostnader

Har du spørsmål?

Kontaktskjema

Relevante saker

Portrettfoto i farger. Personen har kremhvit strikkegenser med rødt mønster.
Barnepalliasjon – kompetanse til heile Norden

Barn med livstruande eller livsavgrensande sjukdom har andre behov enn alvorleg sjuke vaksne.