Barnepalliasjon

Videreutdanning

Denne utdanningen har som mål å kvalifisere helsepersonell til å være sentrale ressurspersoner for barnepalliative team.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart, samt programplan, timeplan, pensum og mye mer finner du på studentsidene våre.

  Studentside for videreutdanning i barnepalliasjon (student.oslomet.no).

 • Målgruppe

  Målgruppen for studiet er eksempelvis sykepleiere, leger, sosionomer, barnevernspedagoger, fysio- ergoterapeuter, ernæringsfysiologer, vernepleiere, psykologer og pedagoger. Studiet er unikt i Norge og vi ønsker studenter fra alle landets helseregioner.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist:

  • 1. mars 2019 (tidlig opptak).
  • 15. april.

  Opptakskrav

  Tre-årig bachelorutdanning innen helse- og sosialfag, relevant pedagogisk utdanning eller profesjonsstudier innen medisin og psykologi, og minimum 2 års relevant praksiserfaring i arbeid med alvorlig syke barn. Søkere med erfaring med barn og familier gjennom arbeid i voksenpalliasjon kan også søke studiet.

  Poenggrense ved siste opptak: Alle kvalifiserte.

  Slik søker du

 • Hva lærer du?

  Palliasjon til barn er å ivareta barn fra 0-18 år med livstruende eller livsbegrensende tilstander og deres familier. Et godt palliativt tilbud innebærer tverrfaglig samarbeid, samarbeid mellom tjenestenivåer og samarbeid mellom ulike sektorer. Tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon fokuserer på helhetlige tjenester rettet mot barnet og familiens fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og eksistensielle behov.

  Etter endt studie skal studentene være ressurspersoner i utvikling av barnepalliative team. Slike team er anbefalt opprettet innenfor helseregionene i Norge. Målet er å gi studentene kompetanse til å lede, drifte og bidra med faglig kompetanse i regional eller lokale barnepalliative team.

  Organisering

  Studiet består av 4 obligatoriske emner og gjennomføres på deltid i løpet av to semestre.

  Studiet er samlingsbasert, med inntil fire-fem samlinger på 2-4 dager i studietiden. Mellom samlingene forutsettes det at studentene arbeider med fagstoff alene og sammen med medstudenter.

 • Studiets oppbygging

 • Semesteroversikt og programplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Kostnader

Har du spørsmål?

Kontaktskjema