Barnepalliasjon

Videreutdanning

Er du helse- eller sosialarbeider, psykolog eller pedagog? Få spesialkompetanse i å ta vare på barn som er alvorlig eller livstruende syke og deres familier.

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha en av disse:

  • bachelorgrad innen helse- og sosialfag
  • relevant pedagogisk utdanning
  • profesjonsstudier innen medisin eller psykologi

  Du må også ha minst to års yrkespraksis med alvorlig syke barn. Se programplanen (student.oslomet.no) for nærmere informasjon. Erfaring med barn og familier gjennom arbeid i voksenpalliasjon kan også være relevant.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra bachelorgraden/utdanningen.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte inn.

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3239.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Målgruppe

  Studiet er unikt i Norge og vi ønsker studenter fra alle landets helseregioner.

  Målgruppen for studiet er blant annet:

  • sykepleiere
  • leger
  • sosionomer
  • barnevernspedagoger
  • fysioterapeuter
  • ergoterapeuter
  • ernæringsfysiologer
  • vernepleiere
  • psykologer
  • pedagoger
 • Hva lærer du?

  Palliasjon til barn er å ivareta barn fra 0-18 år med livstruende eller livsbegrensende tilstander og deres familier.

  Et godt palliativt tilbud innebærer tverrfaglig samarbeid, samarbeid mellom tjenestenivåer og samarbeid mellom ulike sektorer.

  Tverrfaglig videreutdanning i barnepalliasjon fokuserer på helhetlige tjenester rettet mot barnet og familiens fysiske, psykiske, sosiale, åndelige og eksistensielle behov.

  Etter endt utdanning skal studentene være ressurspersoner i utvikling av det barnepalliative tilbudet i Norge, for eksempel barnepalliative team. Slike team er anbefalt opprettet innenfor helseregionene i Norge.

  Målet er at du skal få kompetanse til å lede, drifte og bidra med faglig kompetanse i fagfeltet.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet har tre samlinger hvert semester, der to er fysiske på campus og en er digital. Hver samling går over tre til fem dager.

  Mellom samlingene forutsettes det at du arbeider med fagstoff alene og sammen med medstudentene dine.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om denne utdanningen, ta kontakt med oss.

Mer om videreutdanninger

 • Etter- og videreutdanning

  Etter- og videreutdanning fra OsloMet gir deg kompetanseløftet du trenger. Vi tilbyr alt fra enkeltemner til en hel grad.

Studenthistorier

Portrettfoto i farger. Personen har kremhvit strikkegenser med rødt mønster.
Barnepalliasjon – kompetanse til heile Norden

Barn med livstruande eller livsavgrensande sjukdom har andre behov enn alvorleg sjuke vaksne.