Kompletterende utdanning for sykepleiere med fluktbakgrunn

Videreutdanning

Studiet skal bidra til at personer med fluktbakgrunn som har sykepleierutdanning fra land utenfor EU/EØS skal få komplettert sin utdanning. Studiet er også åpent for personer uten fluktbakgrunn dersom det er ledige studieplasser.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist:

  Opptakskrav:

  • Vedtak, datert etter 1.6.2015 fra Helsedirektoratet, som sier at kompletterende utdanning må tas for å oppnå en jevngod sykepleierutdanning på vei mot autorisasjon som sykepleier i Norge.
  • Fullført sykepleierutdanning fra land utenfor EU/EØS
  • Oppfylle krav til norsk (B2) og engelsk i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning.

  Poenggrense ved siste opptak: 3,14.

  Har du fluktbakgrunn, må du laste opp brev fra UDI med vedtak om oppholdstillatelse hvor du har status som flyktning.

  Slik søker du

  Les mer om hvordan du søker på denne utdanningen

 • Hva lærer du?

  Dette kompletterende studietilbudet skal bidra til å komplettere utdanning tatt utenfor EU/EØS, slik at personer med fluktbakgrunn som har sykepleierutdanning får autorisasjon. På den måten vil de få brukt kompetansen sin og kommer raskere ut i relevant arbeid.

  Studiet vil også kunne være aktuelt for sykepleiere uten fluktbakgrunn, med utdanning fra land utenfor EU/EØS, dersom det er ledige studieplasser. Alle søkere må ha et vedtak etter 1. juni 2015 fra Helsedirektoratet om at de må gjennomføre studiet for å kunne få jevngod utdanning.
   
  Studiet består av både teoretiske og praktiske emner, og går over et år på heltid. 

  Bruk av ansiktsdekkende bekledning er ikke forenlig med gjennomføring av studiet. Ved gjennomføring av kliniske studier må studenten forholde seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for bekledning som gjelder ved det enkelte praksissted.

  Utdanningstilbudet er utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre
 • Semesteroversikt og emneplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Kostnader

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig leder

Laster inn ...