Personalledelse og arbeidsrett for ledere i helse- og sosialsektoren

Videreutdanning

Er du leder eller har du ambisjoner om en lederrolle i helse- og sosialsektoren? Med videreutdanning i organisasjon, ledelse og arbeidsrett vil du få nødvendige kvalifikasjoner.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad eller tilsvarende i helse-, velferds-, sosial-, økonomi- eller administrasjonsfag, og minst to års relevant yrkespraksis.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Det kan gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis utover minstekravet.

  Relevant yrkespraksis er arbeid som leder. Det kan i tillegg gis ytterligere poeng for søkere som innehar ledende stilling i helse- og sosialsektoren.

  Poenggrense ved siste opptak

  3,32

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her 

  Når er søknadsfristen? 
  •    1. mars: Tidlig opptak  
  •    15. april: Ordinær søknadsfrist. 
  •    
  Når får du svar på søknaden? 
  •    1. mai: Tidlig opptak 
  •    10. juli: Hovedopptak 
  •    
  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

 • Hva lærer du?

  Studiet gir kunnskap om og innsikt i ledelse, organisasjonsteori og arbeidsrett som trengs for å mestre lederoppgaver i offentlig sektor, spesielt i helse- og sosialsektoren.

  I tillegg vil det under studiet rettes oppmerksomhet mot den enkeltes lederatferd med siktemål å videreutvikle denne.

  Oppgavene knyttet til lederfunksjoner i helse- og sosialsektoren, er ofte mange og komplekse. Samtidig opplever mange ledere at forventningene til deres rolle er store.

  Studiet er rettet mot ledere i helse- og sosialsektoren og tilstøtende virksomheter.

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Kostnader

  Pensumlitteratur: Omtrent 2000 kroner.

  Du må også betale for 3 tur/retur-reiser til internatsamlingene på Gol, tilsammen ca. kr 12000.

  I tillegg må du betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema

Faglig leder

Laster inn ...