Psykisk helsearbeid – Pilestredet

Videreutdanning

I denne videreutdanningen får du kompetanse til å møte mennesker som har, eller står i fare for å få psykiske lidelser.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema