Veiledning av studenter i praksisstudier

Videreutdanning

Veileder du helsefagstudenter som er i praksis? Studiet skal sikre at praksisveiledere har kompetanse til å veilede helsefagstudenter.

 • Studiestart

  VEIPR6000 gjennomføres flere ganger i semesteret.

  Informasjon om samlinger, timeplaner, pensum og mye mer finner du på studiestartsiden for veiledning av studenter i praksisstudier (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha fullført bachelorgrad innen helse- og sosialfag, eller tilsvarende.

  Er du ambulansefagarbeider uten bachelorgrad? Da kan du søke om opptak basert på realkompetanse. Da må du

  • ha fagbrev i ambulansefaget
  • være autorisert fagarbeider i ambulansefaget
  • ha minimum fire års arbeidserfaring
  • ha nasjonal paramedicutdanning (minimum 60 studiepoeng)

  Arbeidserfaring defineres som lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring innen helse- og sosialfaglig område. Den nasjonale paramedicutdanningen kan inngå i arbeidserfaringen. Dette må du dokumentere i søknaden.

 • Slik søker du

  Du søker i Søknadsweb (fsweb.no). Husk å laste opp dokumentasjon når du søker.

  Denne utdanningen har løpende søknadsfrist, og senest 2 uker før oppstart. Søknadsweb åpner:

  • i midten av mai for studiestart på høsten
  • i midten av november for studiestart på våren

  Studiet består av emnene VEIPR6000 Veiledning og vurdering 1 og VEIPR6100 Veiledning og vurdering 2 som bygger på hverandre og som må tas i rekkefølge.

  Du må ha fullført og bestått eksamen i VEIPR6000 for å kunne søke opptak til VEIPR6100, og du kan ikke ta begge emnene i samme semester.

  I begge emnene, skal du kun søke på én av klassene. For VEIPR6000 søker du på enten klasse A eller B, og for VEIPR6100 søker du på enten klasse E, F eller G.

 • Hva lærer du?

  Veileders rolle, ansvar og funksjon i praksisstudier i utdanning er gjennomgående temaer.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester

  I tabellen ser det ut som om du skal ta emnene i samme semester, men emnene bygger på hverandre og du må dermed ta dem i hvert sitt semester.

 • Hva koster det?

  Du trenger ikke betale semesteravgift på dette studiet, men det du må regne med noen kostnader knyttet til pensumlitteratur.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om denne utdanningen, ta kontakt med oss på e-post.

Mer om videreutdanninger

 • Etter- og videreutdanning

  Etter- og videreutdanning fra OsloMet gir deg kompetanseløftet du trenger. Vi tilbyr alt fra enkeltemner til en hel grad.