Veiledning av studenter i praksisstudier

Videreutdanning

Studiet skal sikre kompetanse for praksisveiledere som har ansvar for veiledning av helsefagstudenter i praksis. Innholdet fokuserer på veiledning, undervisning og vurdering.

Veileders rolle, ansvar og funksjon i praksisstudier i utdanning er gjennomgående temaer. Studiet består av to emner som bygger på hverandre og som må tas i rekkefølge: VEIPR6000, Veiledning og vurdering 1 og VEIPR61000, Veiledning og vurdering 2.  

Du søker opptak til hvert emne. Hvert emne er på 5 studiepoeng og ligger på masternivå. Studiet tilbys både på studiested Kjeller og på studiested Pilestredet.

 • Slik søker du

  Søknadsfrist: Løpende, og senest 2 uker før oppstart.

  Merk! Du skal delta kun i én av klassene på VEIPR6000. Søk derfor kun på én av klassene når du søker i Søknadsweb (A, B, C eller E).
  Se under 'Samlingsdatoer' på denne nettsiden for å finne ut når samlingene er for de ulike klassene.

  Opptakskrav: Fullført bachelorgrad innen helse- og sosialfag, eller tilsvarende.
  Husk å laste opp dokumentasjon når du søker i Søknadsweb.

 • Har du ambulansefag, men mangler bachelorgrad?

  Ambulansefagarbeidere kan søke opptak med grunnlag i realkompetanse. Kravene er:

  • Fagbrev i ambulansefaget
  • Autorisert fagarbeider i ambulansefaget
  • Minimum 4 års arbeidserfaring
  • Nasjonal paramedicutdanning (minimum 60 stp.)

  Arbeidserfaring defineres som lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring innen helse- og sosialfaglig område. Den nasjonale paramedicutdanningen kan inngå i arbeidserfaringen. 
  Dette må dokumenteres i søknaden.

 • Gjennomføring og studiets oppbygging

  Studiet har to emner:

  Veiledning og vurdering 1 (VEIPR6000):

  • 5 studiepoeng.
  • Flere gjennomføringer i semesteret, både på Kjeller og i Pilestredet.

  Veiledning og vurdering 2 (VEIPR6100):

  Du må ha fullført VEIPR6000 for å kunne søke opptak til VEIPR6100.

  • 5 studiepoeng.

   

  Emneoversikt


  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Samlingsdatoer og eksamen VEIPR 6000

  Veiledning og vurdering 1 (VEIPR6000) gjennomføres flere ganger i semesteret både på Kjeller og i Pilestredet. 

  Samlingsdatoer vår 2020

  Studiested Kjeller

  • Klasse D: 21.-22. januar og 5. februar (Sidsel Tveiten) - avviklet
  • Klasse E: 25.-26. februar og 10. mars (Gro Røkholt)

  Studiested Pilestredet

  • Klasse A: 28. januar, 30. januar og 6. februar (Anne Siri Berg & Monica Larsen) - avviklet
  • Klasse B:17. mars, 19. mars og 26. mars (Mari Skancke Bjerknes & Elisabeth Hessevaagbakke) - fulltegnet
  • Klasse C: 21. april, 23. april og 30. april (Torunn Erichssen & Katrin Lindeflaten )

  Eksamensperiode vår 2020

  Eksamen fra 4. mai til 11. mai 2020

  Samlingsdatoer høst 2020

  Studiested Pilestredet

  • Klasse A: 8. september, 10. september og 17. september (Monica Larsen & Anne Siri Berg)
  • Klasse B: 22. september, 24. september og 1. oktober (Mari Skanche Bjerknes & Elisabeth Hessevaagbakke)
  • Klasse C: 13. oktober, 15. oktober og 22. oktober (Karin Lindeflaten & Torunn Erichssen)

  Studiested Kjeller

  • Klasse D: 15. - 16. september og 22. oktober (Sidsel Tveiten)
  • Klasse E: 13. - 14. oktober og 3. november (Gro Røkholt)

   

 • Samlingsdatoer og eksamen VEIPR 6100

  Samlingsdatoer vår 2020

  Veiledning og vurdering 2 (VEIPR6100) gjennomføres på Kjeller.

  • 24. og 25. mars og 29. april (Sidsel Tveiten og Gro Røkholt)

  Eksamen

  Innlevering av hjemmeeksamen 12. mai.

   

  Samlingsdatoer høst 2020

  Veiledning og vurdering 2 (VEIPR6100) gjennomføres på Kjeller

  • 27, - 28. oktober og 11. november (Sidsel Tveiten og Gro Røkholt

  Eksamen

  Innlevering av hjemmeeksamen 1. desember

 • Semesteroversikt, emneplan og timeplan

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Kostnader

  Gratis.

Har du noen spørsmål?

E-post: studiehenvendelser-hv@oslomet.no