Veiledning av studenter i praksisstudier

Videreutdanning

Studiet skal sikre kompetanse for praksisveiledere som har ansvar for veiledning av helsefagstudenter i praksis. Innholdet fokuserer på veiledning, undervisning og vurdering.

Veileders rolle, ansvar og funksjon i praksisstudier i utdanning er gjennomgående temaer. Studiet består av to emner som bygger på hverandre og som må tas i rekkefølge: VEIPR6000, Veiledning og vurdering 1 og VEIPR61000, Veiledning og vurdering 2.  

Du søker opptak til hvert emne. Hvert emne er på 5 studiepoeng og ligger på masternivå.

 • Slik søker du

  Søknadsfrist: Løpende, og senest 2 uker før oppstart.

  Merk! Du skal delta kun i én av klassene på VEIPR6000. Søk derfor kun på én av klassene når du søker i Søknadsweb (A, B, C, D eller E).
  Se under 'Samlingsdatoer' på denne nettsiden for å finne ut når samlingene er for de ulike klassene.

  Opptakskrav: Fullført bachelorgrad innen helse- og sosialfag, eller tilsvarende.
  Husk å laste opp dokumentasjon når du søker i Søknadsweb.

 • Samlingsdatoer, emneplan og timeplan

  Informasjon om samlinger, samt programplan, timeplan, pensum og mer finner du på studentsidene våre.

 • Har du ambulansefag, men mangler bachelorgrad?

  Ambulansefagarbeidere kan søke opptak med grunnlag i realkompetanse. Kravene er:

  • Fagbrev i ambulansefaget
  • Autorisert fagarbeider i ambulansefaget
  • Minimum 4 års arbeidserfaring
  • Nasjonal paramedicutdanning (minimum 60 stp.)

  Arbeidserfaring defineres som lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring innen helse- og sosialfaglig område. Den nasjonale paramedicutdanningen kan inngå i arbeidserfaringen. 
  Dette må dokumenteres i søknaden.

 • Gjennomføring og studiets oppbygging

  Studiet har to emner:

  Veiledning og vurdering 1 (VEIPR6000):

  • 5 studiepoeng.
  • Flere gjennomføringer i semesteret, både på Kjeller og i Pilestredet.

  Veiledning og vurdering 2 (VEIPR6100):

  Du må ha fullført og bestått VEIPR6000 for å kunne søke opptak til VEIPR6100.

  • 5 studiepoeng.

   

  Emneoversikt


  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Kostnader

  Gratis.

Har du noen spørsmål?

E-post: studiehenvendelser-hv@oslomet.no