Veiledning av studenter i praksisstudier

Videreutdanning

Veileder du helsefagstudenter som er i praksis? Studiet skal sikre at praksisveiledere har kompetanse til å veilede helsefagstudenter.

Veileders rolle, ansvar og funksjon i praksisstudier i utdanning er gjennomgående temaer. Studiet består av to emner som bygger på hverandre og som må tas i rekkefølge: VEIPR6000, Veiledning og vurdering 1 og VEIPR61000, Veiledning og vurdering 2. Du kan ikke ta begge emnene i samme semester.

Du søker opptak til hvert emne. Hvert emne er på 5 studiepoeng og ligger på masternivå.

 • Slik søker du

  Du søker i Søknadsweb.

  Søknadsfrist

  Løpende søknadsfrist, og senest 2 uker før oppstart. 

  Søknadsweb åpner i midten av mai for studiestart i høstsemesteret, og i midten av november for studiestart i vårsemesteret.

  • VEIPR6000: Du skal delta kun i én av klassene. Søk kun på én av klassene A, B, C eller D når du søker.
  • VEIPR6100: Du skal delta kun i én av klassene. Søk kun på én av klassene E, F eller G når du søker.

  Emnene bygger på hverandre. Derfor må du ha fullført og bestått eksamen i VEIPR6000 for å kunne søke opptak til VEIPR6100.

  Opptakskrav

  Fullført bachelorgrad innen helse- og sosialfag, eller tilsvarende.

  Husk å laste opp dokumentasjon når du søker i Søknadsweb.

 • Samlingsdatoer, timeplan og pensum

  VEIPR6000 har flere gjennomføringer i semesteret, både på Kjeller og i Pilestredet.

  Informasjon om samlinger, timeplan, pensum med mer finner du på studentsidene våre.

  Studentside for Veiledning av studenter i praksisstudier (student.oslomet.no)

 • Har du ambulansefag, men mangler bachelorgrad?

  Ambulansefagarbeidere kan søke opptak med grunnlag i realkompetanse. Kravene er:

  • Fagbrev i ambulansefaget
  • Autorisert fagarbeider i ambulansefaget
  • Minimum 4 års arbeidserfaring
  • Nasjonal paramedicutdanning (minimum 60 stp.)

  Arbeidserfaring defineres som lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring innen helse- og sosialfaglig område. Den nasjonale paramedicutdanningen kan inngå i arbeidserfaringen. 
  Dette må dokumenteres i søknaden.

 • Gjennomføring og studiets oppbygging

  Se programplan på student.oslomet.no

  Studiet har to emner som bygger på hverandre og som derfor må tas i hvert sitt semester. Tabellen under gir dessverre et misvisende inntrykk av at emnene tas i samme semester.

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Kostnader

  Gratis. Dette studiet har ingen semesteravgift. Kostnader er i hovedsak knyttet til innkjøp av pensumlitteratur.

Har du noen spørsmål?

E-post: studiehenvendelser-hv@oslomet.no