Velferdsteknologi – bachelornivå

Videreutdanning

Ønsker du å jobbe med velferdsteknologi? Det krever både helsefaglig, teknologisk og pedagogisk kompetanse. Hos oss får du alt i en pakke!

 • Studiestart

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du

  Studiespesifikke krav for realkompetansevurdering: Minimum 5 års fulltids yrkespraksis innen helse-, omsorg-, sosial- eller undervisningssektor eller tilsvarende. I praksisen må du ha arbeidet med mottakere av helse- og sosialtjenester, elever/studenter eller andre brukere av teknologi.

  Generelle krav til realkompetanse ved OsloMet

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 5897.

  Søknadsfristen er 15. oktober.

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Målgruppen er personer som ønsker kompetanse i velferdsteknologi.

  Teknologiske løsninger som skal fremme selvstendighet, aktivitet og samfunnsdeltagelse på brukerens egne premisser kan ikke erstatte menneskelig omsorg, men bidra til at det blir enklere å mestre hverdagen.

  Studiet vektlegger kompensasjons- og velværeteknologi, trygghets- og sikkerhetsteknologi og teknologi for sosial kontakt.

  Studiet skal bidra til å møte behov for økt kompetanse innen sektorovergripende og tverrfaglig teknologisk assistanse rettet mot trygghet, sikkerhet, samfunnsdeltagelse og styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjon.

  Studiet tilbys også på masternivå.

  Se programplan på student.oslomet.no

 • Studiets oppbygging

  Det finnes dessverre ingen programplan for VETEKB 2023 HØST i systemet.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet kombinerer fellessamlinger på universitetet med selvstudier og nettbasert studentsamarbeid. Det er to samlinger av fem dagers varighet.

  Samlingene veksler mellom forelesninger, seminarer og gruppearbeid hvorav deler er veiledet. Et viktig redskap for læringen er arbeid med praksisrelaterte problemstillinger i tverrfaglige grupper, både på samlingene og i mellomperioden.

  Undervisningsspråket er i hovedsak norsk, men utenlandske forelesere vil bruke engelsk i sin undervisning.

  I mellomperioden og perioden før eksamen skal du arbeide selvstendig. Det forventes samarbeid og deltakelse i nettbaserte diskusjoner.

  Faglærer legger ut skriftlige og praktiske oppgaver på nett for å understøtte selvstudiene. Besvarelser kan sendes inn for å tilbakemelding fra faglærer under forutsetning av at de er levert innen fastsatte frister.

  Det kreves minimum 80 prosent tilstedeværelse på fellessamlingene fordi samlingene har fokus på problemstillinger og temaer som studenten ikke kan lære seg på egenhånd.

  Kravet til tilstedeværelse må være tilfredsstilt for å fremstille seg til eksamen.

 • Hva koster det?

  Det er ikke studieavgift på dette studiet. Du betaler en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Karriere

  For å oppnå selvstendighet, sosial deltakelse og likestilling, er det nødvendig at tjenesteapparatet har kompetanse om teknologiske muligheter, løsninger, grensesnitt mellom menneske, teknologi og miljø.

  Det vil bli en økende etterspørsel etter kompetanse på dette området i kommunene, habiliteringstjenesten, spesialisthelsetjenesten, det spesialpedagogiske støttesystemet og ved hjelpemiddelsentralene.

  Slik kompetanse vil også være viktig for innovasjon og næringsutvikling innen velferdsteknologiområdet.

Spørsmål om utdanningen?

Har du spørsmål om denne utdanningen, ta kontakt med oss.

Faglig leder

Laster inn ...

Mer om videreutdanninger

 • Etter- og videreutdanning

  Etter- og videreutdanning fra OsloMet gir deg kompetanseløftet du trenger. Vi tilbyr alt fra enkeltemner til en hel grad.