Flerkulturelt helsearbeid

Videreutdanning

Overordnet fokus for studiet er refleksjon over yrkesutøvernes rolle i en flerkulturell helseinstitusjon, med særlig vekt på velferdsstaten som kontekst for samhandling mellom yrkesutøvere i møte med pasienter, pårørende og kolleger.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Flerkulturelt helsearbeid har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på fire samlinger - to i høstsemesteret og to i vårsemesteret. Hver samling varer i tre dager. Det legges vekt på å utvikle en kompetanse som skal bli en veiledningsressurs i fagmiljøet.

  Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer.

  Studieside for Flerkulturelt helsearbeid

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)
  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  1. mars ( tidlig opptak) / 15. april

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse /realkompetanse

 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema