Flerkulturelt helsearbeid

Videreutdanning

Overordnet fokus for studiet er refleksjon over yrkesutøvernes rolle i en flerkulturell helseinstitusjon, med særlig vekt på velferdsstaten som kontekst for samhandling mellom yrkesutøvere i møte med pasienter, pårørende og kolleger.

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema