Mangfoldskompetanse for profesjonsutøvere

Videreutdanning

Studiet er utviklet for deg som er profesjonsutøver og jobber i et flerkulturelt miljø. Studiet gir innsikt i kompleksiteten i prosesser som er med på å forme tilhørighet og identitet i det flerkulturelle samfunns- og arbeidsliv. Det blir lagt betydelig vekt på studentenes personlige og yrkesmessige erfaring.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha tre års høyere utdanning.

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra utdanningen.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte søkere inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 1001.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Studiet Mangfoldskompetanse for profesjonsutøvere er et emne som er preget av tverrfaglighet – her vil du lære om de komplekse sammenhengene mellom individ, kultur, religion, etnisitet, rase, klasse og kjønn – knyttet til identitet og samfunn.

  Videre problematiseres fenomener som migrasjon og diaspora, imperialisme og kolonialisering, globalisering og nasjon. Studiet har også fokus på maktstrukturer, forholdet minoritet og majoritet, marginalisering og integrering, stereotypier og fordommer. Studiet fokuserer på mangfold på ulike nivåer – fra individ, via profesjon og institusjon til nasjon og verden.

  Profesjonsutøveren er i nær kontakt med en rekke ulike mennesker, dermed er også profesjonell kommunikasjon og profesjonell flerspråklig kommunikasjon sentrale tema.

  Målet med studiet er økt bevissthet om mangfold som ressurs, forbedret profesjonell praksis på arbeidsplassen og i møte med brukere/tjenestesøkere.  
   

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Samlingsdatoer med forbehold om endringer:

  Høst 2024:

  • første samling: 11.- 13. september på Campus Pilestredet, dagtid
   Studentsamarbeid: 9. og 28. oktober på kvelden
  • andre samling: 13. - 15. november på Campus Pilestredet, dagtid

  Vår 2025:

  • tre dagers samlinger i januar og mars på Campus Pilestredet, dagtid
  • studentsamarbeid på kvelden en kveld i februar.

  Utover dette er det obligatoriske innleveringsoppgaver, arbeidskrav og  selvstendig arbeid med litteratur og skriving. 

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Emneansvarlig

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema