Mangfoldskompetanse i helsearbeid

Videreutdanning

Studiet gir refleksjon over yrkesutøvernes rolle i en mangfoldig helseinstitusjon. Det legges særlig vekt på velferdsstaten som kontekst for samhandling mellom yrkesutøvere og pasienter, pårørende og kolleger.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha tre års høyere utdanning.

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra utdanningen.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte søkere inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 5058.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

  Studiet Mangfoldskompetanse i helsearbeid er et emne som er preget av tverrfaglighet – her vil du lære om de komplekse sammenhengene mellom individ, kultur, religion, etnisitet, rase, klasse og kjønn – knyttet til identitet, samfunn og helse.  

  Videre problematiseres fenomener som migrasjon og diaspora, imperialisme og kolonialisering, globalisering og nasjon. Studiet har også fokus på maktstrukturer, forholdet minoritet og majoritet, marginalisering og inkludering, stereotypier og fordommer. Studiet fokuserer på mangfold på ulike nivåer – fra individ, via profesjon og institusjon til nasjon – i verden.

  Helsearbeidere er i nær kontakt med en rekke ulike mennesker, dermed er også profesjonell kommunikasjon og profesjonell flerspråklig kommunikasjon sentrale tema.

  Målet med studiet er økt bevissthet om mangfold som ressurs, forbedret profesjonell praksis på arbeidsplassen og i møte med pasienter og brukere.  

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Mangfoldskompetanse i helsearbeid har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på fire samlinger - to i høstsemesteret og to i vårsemesteret. Hver samling varer i tre dager. Det legges vekt på å utvikle en kompetanse som skal bli en veiledningsressurs i fagmiljøet.

  Studieside for Mangfoldskompetanse i helsearbeid

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

  Samlingsdatoer med forbehold om endringer:

  Høst 2024:

  • første samling: 11.- 13. september på Campus Pilestredet, dagtid
   Studentsamarbeid: 9. og 28. oktober på kvelden
  • andre samling: 13. - 15. november på Campus Pilestredet, dagtid

  Vår 2025:

  • tre dagers samlinger i januar og mars på Campus Pilestredet, dagtid
  • studentsamarbeid på kvelden en kveld i februar.

  Utover dette er det obligatoriske innleveringsoppgaver, arbeidskrav og  selvstendig arbeid med litteratur og skriving. 
   

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Emneansvarlig

Laster inn ...

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema