Mangfoldskompetanse i helsearbeid

Videreutdanning

Studiet gir refleksjon over yrkesutøvernes rolle i en mangfoldig helseinstitusjon. Det legges særlig vekt på velferdsstaten som kontekst for samhandling mellom yrkesutøvere og pasienter, pårørende og kolleger.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på denne videreutdanningen må du ha tre års relevant høyere utdanning.

  Søkere rangeres kun etter karakterpoeng fra utdanningen/bachelorgraden.

  Det kan være konkurranse om plassene. Ved forrige opptak kom alle kvalifiserte søkere inn.

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 5058.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Hva lærer du?

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Mangfoldskompetanse i helsearbeid har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på fire samlinger - to i høstsemesteret og to i vårsemesteret. Hver samling varer i tre dager. Det legges vekt på å utvikle en kompetanse som skal bli en veiledningsressurs i fagmiljøet.

  Studieside for Mangfoldskompetanse i helsearbeid

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden SiO og kopiavgift.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema