!
Studiet tilbys ikke i 2020

Mangfoldskompetanse i helsearbeid

Videreutdanning

Hovedfokuset for studiet er refleksjon over yrkesutøvernes rolle i en flerkulturell helseinstitusjon. Det legges særlig vekt på velferdsstaten som kontekst for samhandling mellom yrkesutøvere og pasienter, pårørende og kolleger. Studiet har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på fire samlinger - to i høstsemesteret og to i vårsemesteret.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Minst tre års relevant høyere utdanning og to års relevant yrkeserfaring.

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Søkere til dette studieprogrammet rangeres kun etter karakterpoeng fra utdanningen/bachelorgraden.

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  •    1. mars: Tidlig opptak  

  •    15. april: Ordinær søknadsfrist     

  Når får du svar på søknaden? 

  •    1. mai: Tidlig opptak 

  •    10. juli: Hovedopptak 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Mangfoldskompetanse i helsearbeid har et omfang på 30 studiepoeng fordelt på fire samlinger - to i høstsemesteret og to i vårsemesteret. Hver samling varer i tre dager. Det legges vekt på å utvikle en kompetanse som skal bli en veiledningsressurs i fagmiljøet.

  Studieinformasjonen gis med forbehold om endringer.

  Studieside for Mangfoldskompetanse i helsearbeid

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Her vil du også få se seneste timeplan for utdanningen.

 • Semesteroversikt, program- og emneplaner

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
  2. semester
 • Kostnader

  Semesteravgift (student.oslomet.no)
  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

Faglig ansvarlig

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema